DOMES SĒŽU GRAFIKS 2018.GADS
Sēžu sākums plkst. 14:00
 
1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis
25.janvārī 26.aprīlī 26.jūlijā 25.oktobrī
22.februārī 31.maijā 30.augustā 22.novembrī
22.martā 28.jūnijā 27.septembrī 20.decembrī
 
  • Lieldienas 30.03.-02.04.2018.
  • Ar MK rīkojumu pārcelta 30.04.darba diena (pirmdiena) uz 21.04.2018.sestdienu.
  • Vislatvijas Dziesmu un deju svētki 30.06.-08.07.2018.
  • Rožu svētki 13.-15.07.2018.
DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU SĒŽU GRAFIKS 2018. GADAM
 
SOCIĀLO UN VESELĪBAS jautājumu komiteja

TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS komiteja

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA

komiteja

FINANŠU

komiteja

Trešdienās

plkst.8:30

Trešdienās

plkst.10:30

Trešdienās

plkst.13:30

Trešdienās

plkst.15:30

Otrdienās

plkst.9:00

       

1.ceturksnis
10.janvārī
7.februārī
7.martā

2.ceturksnis

11.aprīlī
16.maijā
13.jūnijā

3.ceturksnis

11.jūlijā
15.augustā
12.septembrī

4.ceturksnis
10.oktobrī
7.novembrī
5.decembrī

1.ceturksnis

10.janvārī
7.februārī
7.martā

2.ceturksnis
11.aprīlī
16.maijā
13.jūnijā

3.ceturksnis
11.jūlijā
15.augustā
12.septembrī

4.ceturksnis
10.oktobrī
7.novembrī
5.decembrī

 1.ceturksnis

10.janvārī
7.februārī
7.martā

2.ceturksnis
11.aprīlī
16.maijā
13.jūnijā

3.ceturksnis
11.jūlijā
15.augustā
12.septembrī

4.ceturksnis
10.oktobrī
7.novembrī
5.decembrī

 1.ceturksnis

10.janvārī
7.februārī
7.martā

2.ceturksnis
11.aprīlī
16.maijā
13.jūnijā

3.ceturksnis
11.jūlijā
15.augustā
12.septembrī

4.ceturksnis
10.oktobrī
7.novembrī
5.decembrī

 1.ceturksnis

16.janvārī
13.februārī
13.martā

2.ceturksnis
17.aprīlī
22.maijā
19.jūnijā

3.ceturksnis
17.jūlijā
21.augustā
18.septembrī

4.ceturksnis
16.oktobrī
13.novembris
11.decembris

 
 
Sagatavoja
Administratīvās nodaļas vadītāja R.Skudra
Tukumā 2017.gada 28.novembrī