Drukāt

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Finanšu komiteja