Domes sēde 31. janvārī plkst. 14.00 (lēmumu projekti

Ārkārtas Domes sēde 22. janvāris plkst. 11.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti

Ārkārtas Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti