Domes sēde 26. septembrī plkst. 14.00 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)