Domes sēde 24. oktobrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 29. oktobrī plkst. 16.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 4. oktobrī plkst. 13.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)