Domes sēde 19. decembrī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 10. decembrī plkst. 11.30 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekti)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (lēmumu projekti) (FK)