Domes sēde 30. janvārī plkst. 14.00 (lēmumu projekti)

Ārkārtas Domes sēde 8. janvārī plkst. 9.00 (lēmumu projekti)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja (SK) (lēmumu projekts)

Teritoriālās attīstības komiteja (TAK) (lēmumu projekti)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (IKS) (lēmumu projekti)

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja (SUVK) (lēmumu projekti)

Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)

Ārkārtas Finanšu komiteja (FK) (lēmumu projekti)