Domes sēde 25. martā plkst. 9.00 (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 18.martā plkst. 11.30 (darba kārtība)

Finanšu komiteja (FK) (darba kārtība)

Komitejas (darba kārtība)

Ārkārtas Domes sēde 6.martā plkst. 9.00 (darba kārtība)