Tukums.1._Large            

jpg_Large   

tukuma logoAttēlos redzams: 1.Tukuma novada ģerbonis; 2.Tukuma novada karogs; 3. Tukuma logotips

Plašāka informācija par Tukuma novada ģerboni un logotipu

 

Tukuma novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā. To veido Tukuma pilsēta un 10 pagasti: Degole, Džūkste, Irlava, Jaunsāti, Lestene, Pūre, Sēme, Slampe, Tume, Zentene.
Tukuma novads robežojas ar Rojas, Talsu, Kandavas, Jaunpils, Dobeles, Jelgavas, Babītes un Engures novadiem, kā arī Jūrmalas pilsētu.
Tukuma novada platība ir 1194km2. Pēc platības Tukuma novads ir lielākais novads Rīgas plānošanas reģionā un vienpadsmitais lielākais Latvijā.
Pēc iedzīvotāju skaita Tukuma novads ir trešais lielākais novads valstī. Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 2016.gada 1.janvāra datiem Tukuma novadā reģistrēti 31 290 iedzīvotāji. Pēdējos gados novadā ir novērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Salīdzinot 2016.gada 1.janvāra datus ar 2015.gada 1.janvāra datiem, iedzīvotāju skaits Tukuma novadā samazinājies par 376. Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējies Tukuma pilsētā – 18 923, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 532.

Novadā darbojas 9 pirmsskolas izglītības iestādes (t.sk. viena privātā un viena iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas), 14 vispārizglītojošās mācību iestādes (t.sk. četras vidusskolas, viena ģimnāzija, viena vakara un neklātienes vidusskola, piecas pamatskolas, viena sākumskola un divas internātpamatskolas, kuras realizē speciālās izglītības programmas), profesionālas ievirzes izglītību var iegūt trīs profesionālās ievirzes skolās – Tukuma Mūzikas skolā, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma Sporta skolā.

Novada kultūras dzīvi organizē pašvaldība, tās iestādes un darbinieki, kā arī paši iedzīvotāji. Novada pašvaldības kultūras infrastruktūras un pakalpojumu tīklu veido bibliotēkas, kultūras nami un muzejs ar septiņām struktūrvienībām.
Novadā darbojas 14 bibliotēkas un 11 kultūras/tautas nami: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Degoles pagasta Tradīciju zāle, Džūkstes pagasta kultūras nams, Irlavas pagasta kultūras nams, Slampes pagasta Kultūras pils, Jaunsātu pagasta Tautas nams, Lestenes pagasta Tautas nams, Pūres pagasta kultūras nams, Sēmes pagasta Tautas nams, Tumes pagasta kultūras nams un Zentenes pagasta kultūras nams. Tukuma novada kultūras/tautas namu paspārnē darbojas 83 amatiermākslas kolektīvi.
Tukuma muzeja sastāvā ietilpst Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija "Durvis", Tukuma Pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis", Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs un Džūkstes Pasaku muzejs. Tukuma muzeja struktūrvienības patstāvīgi veic pētniecības un izglītojošā darba uzdevumus.
Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras tīklu Tukuma novadā veido speciālie sporta objekti (sporta zāles/halles, stadioni, parki u.c.), izglītības iestāžu sporta objekti, kas pieejami ne tikai iestāžu audzēkņiem, un arī sporta vides objekti labiekārtotu teritoriju ietvaros, kā arī labiekārtoti veloceliņi, gājēju un citi celiņi. Lielākie sporta infrastruktūras objekti Tukuma novadā ir Tukuma ledus halle, Tukuma Sporta skolas komplekss un stadions un Irlavas sporta nams.

Tukuma novada Dome
Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notika 2013.gada 1.jūlijā. Tukuma novada Domes sastāvā tika ievēlēti 17 deputāti no dažādām partijām: “Tukuma pilsētai un novadam” – 11 deputāti, “Vienotība” – 2 deputāti, “Reformu partija” – 1deputāts.
Pirmā jaunievēlētās Tukuma novada Domes sēde tika sasaukta 2013.gada 14.jūlijā.

Buklets Tukums 2015

Statistikas dati par Tukuma novadu