11. augustā
Zīļu kapi plkst. 1200
Tiļļu kapi plkst. 1300
Sātu kapi plkst. 1400
Meža kapi plkst. 1300
Šķiltu kapi plkst. 1500