Tiešraidē informēsim par Kurzemes ielas 1. kārtas pārbūves darbiem, maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju un citiem darbiem Tukuma pilsētā. Stāstīsim par azartspēļu zālēm Tukumā, kā arī atbildēsim uz iesūtītajiem iedzīvotāju jautājumiem.

"Rožu svētki 2018", stāsta svētku režisore Liene Bēniņa

Tiešraidē par:
- Plānoto Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju.
- Kurzemes ielas rekonstrukcija 1. un 4. kārta.
- Iedzīvotāju protesta akcija uz Raudas ceļa.
- Remontdarbi Rīgas ielā.
- Citi jautājumi.

 
Nākamā tiešraide 14. jūnijā plkst. 16:00

Jautājumus aicinām iesūtīt arī iepriekš: www.ej.uz/atbildTukums 

Tiešraidē pašvaldības vadītājs informēja par:
- plānotajiem Tukuma 2. vidusskolas rekonstrukcijas darbiem,
- pilsētas ielu un ceļu atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem,
- Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa ēku.

Nākamā tiešraide 7. jūnijā.
Jautājumus aicinām iesūtīt šeit: www.ej.uz/atbildTukums

 

 

Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans par:
- Tukuma novada iedzīvotāju konsultatīvo padomi,
- grantu konkursu “Radi Tukumam”,
- lielākajiem pilsētas projektiem,

kā arī atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem!