Informēsim par:

- pašvaldības saistībām funkciju nodrošināšanai;
- par ceļa izdevumiem skolēniem, kuri mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs;
- par plānoto Kurzemes ielas rekonstrukciju,
- par graustiem pie strūklakas Brīvības laukumā,
- Veļķu mikrorajona iedzīvotāju jautājumi.

Tiešraidē no Tukuma novada Domes, stāstījām par:
 
- aktuālo bērnudārzu jautājumos,
- pirmpirkuma tiesību izmantošanu Tukuma novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas funkciju īstenošanai Tidaholmas ielā 1.
- atbildēsim uz iedzīvotāju jautājmiem, kas iesūtīti iepriekš.