IMG 597130.jūnijā Tukuma novada Domes sēdē deputāti amatā apstiprināja Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte” jauno vadītāju - Edīti Pavličenko.
Edīte ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadībzinātnēs, pēdējos 3 gadus bijusi Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā. Iepriekš strādājusi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs par pirmsskolas izglītības skolotāju.
Vēlam veiksmi jaunajā amatā!