Uznemeju konsultativa padome

 

 

 

 


Tukuma novada Uzņēmēju konsultatīvā padome  ir izveidota pēc uzņēmēju un Tukuma novada Domes iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmēju saikni ar novada pašvaldību. 
Padomes darbība ir virzīta uz dialoga aktualizēšanu starp uzņēmējiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par visam novadam un atsevišķiem ar uzņēmējdarbības attīstību aktuāliem jautājumiem.

 Padomes uzdevums ir novada uzņēmēju priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Domei par šādiem jautājumiem:        

  1. novada uzņēmējdarbības un teritorijas attīstību;
  2. uzņēmējdarbības attīstības projektu un to ietekme uz teritorijas attīstību un iedzīvotāju dzīves apstākļiem; 
  3.  uzņēmējdarbības attīstības ietekmi uz vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
  4. Domes administrācijas un uzņēmēju savstarpējās informācijas apmaiņu;
  5. citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. 

Nolikums

 

1. Tukuma novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes protokols nr.1
2. Tukuma novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes protokols nr.2