Partneribas afisa6. februārī plkst. 15.00-17.00 Tukuma bibliotēkas 3. stāva zālē (Šēseles iela 3, Tukums) notiks informatīvs seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem "Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai".

Atbalsta programmasCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Radi Tukumam2018Pēdējā vērtēšanas kārtā, kurai varēja pieteikties līdz 2018. gada 31. oktobrim, tika saņemti 7 pieteikumi. Iepriekšējās divās atlases kārtās 2018. gadā saņemti vēl 5 projektu pieteikumi.

Info sem RadiTukumam2Tukuma novada Dome aicina visus interesentus uz «Radi Tukumam 2018» informatīvo pēcpusdienu, kurā pašvaldības pārstāji stāstīs par konkursa norisi un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

RadiTukumam info

Jau ceturto gadu notiek grantu konkurss “Radi Tukumam”. Konkursa mērķis: atbalstīt jaunas iniciatīvas uzņēmējdarbībā, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem un nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu. Konkursa pretendenti savas biznesa idejas var realizēt digitālajās un radošajās industrijās, vai saistībā ar mākslu un kultūru. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam.