Info sem RadiTukumam2Tukuma novada Dome aicina visus interesentus uz «Radi Tukumam 2018» informatīvo pēcpusdienu, kurā pašvaldības pārstāji stāstīs par konkursa norisi un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

RadiTukumam info

Jau ceturto gadu notiek grantu konkurss “Radi Tukumam”. Konkursa mērķis: atbalstīt jaunas iniciatīvas uzņēmējdarbībā, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem un nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu. Konkursa pretendenti savas biznesa idejas var realizēt digitālajās un radošajās industrijās, vai saistībā ar mākslu un kultūru. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam.