Pēc “Lursoft” datiem Tukuma novadā kopš 1991.gada kopā ir reģistrēti 3649 uzņēmumi. 2015.gadā tika reģistrēti 111 uzņēmumi un 2016.gada janvāra mēnesī 11 uzņēmumi.

 

uzn reg TN

1.grafiks. Tukuma novada uzņēmumu reģistrēšanas dinamika no 1992. līdz 2016. gadam. Avots: SIA “Lursoft”

 

Uzņēmumu reģistrācija ir dinamisks process, kas galvenokārt atkarīgs no izmaiņām likumdošanā un ekonomiskās situācijas valstī. Īpaši tas iezīmējas uzņēmumu likvidācijas un reģistrācijas savstarpējā dinamikā. 

 

likv reg TN

2.grafiks. Tukuma novada uzņēmumu reģistrācijas/likvidācijas dinamika no 1995. līdz 2016. gadam. Avots: SIA “Lursoft”

 

Tukuma novadā dominējošā uzņēmējdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), t.i., 47,8%. Tā kā Tukuma novadā lauksaimniecība ieņem nozīmīgu vietu, tad pašsaprotams ir zemnieku saimniecību lielais īpatsvars – 27,3%. Salīdzinoši liela daļa ir individuālo komersantu – 9,7%.

 

uznd forma TN

3.grafiks. Uzņēmējdarbības formu sadalījums Tukuma novadā, % Avots: SIA “Lursoft”

 

2016. gada janvārī Tukuma novadā saskaņā ar SIA “Lursoft” datiem darbojas 2779 uzņēmumi. Ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto sadalījumi (1.tabula), pašvaldībā galvenokārt darbojas mikro uzņēmumi, kas sastāda 92% no visiem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi ir tikai 25. Savukārt pavisam neliels skaits ir vidējo uzņēmumu – 4 un lielo uzņēmumu – 3.

 

Darbinieku skaits Apgrozījums Bilance
Mikro (sīks) < 10 <= 2 milj. EUR <= 2 milj. EUR
Mazs < 50  un <= 10 milj. EUR vai <= 10 milj. EUR
Vidējs < 250 <= 50 milj. EUR <= 43 milj. EUR

1.tabula. Uzņēmumu sadalījuma raksturlielumi. Avots: LIAA

 

Galvenā uzņēmējdarbības jomas saskaņā Centrālās statistikas pārvaldes informāciju Tukuma novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 32%, tam seko vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts – 16% un apstrādes rūpniecība – 7%.

 

jomas uznd TN

4.grafiks. Uzņēmējdarbības jomu sadalījums Tukuma novadā, % Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde

 

2014.gadā Tukuma novadā bija 57 uzņēmumi, kuru apgrozījums bija amplitūdā no viena līdz desmit miljoniem euro. Pieciem uzņēmumiem apgrozījums bija no desmit līdz divdesmit miljoniem euro, savukārt trīs uzņēmumiem apgrozījums bija virs divdesmit miljoniem euro. Lielākie uzņēmumi Tukuma novadā ir SIA “Skonto būve”, A/S “Tukuma piens”, SIA “Puratos Latvia”. 

 

Nr.p.k. Uzņēmums Apgrozījums 2014.gadā, EUR pret 2013 pret 2012 pret 2011
1 SIA "SKONTO BŪVE"      91,313,249.00 8% -4% -19%
2 A/S "Tukuma Piens"      53,194,916.00 8% 25% 54%
3 SIA "Puratos Latvia"      22,215,918.00 -5% -8% 1%
4 Pilnsabiedrība "SBRE"      20,676,927.00 62% 42.58 reizes nav datu
5 SIA "Skonto Plan Ltd"      18,472,272.00 38% 71% -6%
6 A/s "TUKUMA STRAUME"      16,137,532.00 7% 44% 39%
7 SIA "Vilomix Baltic"      12,319,462.00 16% 19% 22%
8 SIA "DEKŠŅI"      12,267,781.00 5% 7% 25%
9 "CSK STEEL" SIA       9,167,927.00 12% 18% 24%
10 SIA "Stiga RM"       8,968,714.00 10% 21% 10%
11 SIA "Niedrāji MR"       8,178,811.00 17% 24% 49%
12 SIA "KURŠU ZEME"       5,871,715.00 26% -4% 0%
13 A/S "KOMFORTS"       5,554,032.00 34% 0% -7%
14 SIA "TELMS"       5,396,329.00 80% -11% 53%
15 SIA "Ceļu Emulsija-HL"       4,928,809.00 -16% 5% 6%
16 SIA "Tukuma mēbeles"       4,310,462.00 25% 2.65 reizes 852.63 reizes
17 SIA "Tukuma slimnīca"       4,023,301.00 7% 18% 40%
18 SIA "AMATNIEKS"       3,931,413.00 -38% 3% -3%
19 SIA "VĪTOLI AMI"       3,736,759.00 11% 22% 23%
20 SIA "AUTO 3"       3,453,490.00 -14% 6% 8%

2.tabula. Lielākie uzņēmumi Tukuma novadā. Avots: SIA “Lursoft”