iNFORMACIJA

Lai pārliecinātos par ūdens kvalitāti, pēc lielajām lietavām veiktas ūdens analīzes Tukuma iedzīvotāju iecienītākajās atklātajās ūdens ņemšanas vietās. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” pēc Tukuma novada Domes pasūtījuma, veica ūdens paraugu analīzes avotam pie Milzkalnes ceļa (Tīles avots), avotam pie Durbes estrādes un avotam Laustiķos (Celtnieku ielā).

Apkopojot analīžu rezultātus Durbes  (testēšanas pārskats) un Laustiķu  (testēšanas pārskats) avotā kaitīgas baktērijas vai piesārņojums ūdenī netika konstatēts, avotiņu ūdens kvalitāte atbilst prasībām, taču avotā pie Milzkalnes ceļa (testēšanas pārskats) tika konstatēts paaugstināts Koliformu skaits1.

Lai arī šo ūdeni var lietot uzturā, iesakām to darīt tikai pēc novārīšanas!


1.Koliformas (izņemot E.coli) ir sastopamas gan notekūdeņos, gan dabiskajos ūdeņos. Dažas baktēriju formas var tik izdalītas apkārtējā vidē ar cilvēku un dzīvnieku izkārnījumiem, bet liela daļa kolifromu spēj vairoties ūdens un augsnes vidē. Kopējās koliformas var izdzīvot un augt ūdens izplatīšanas sistēmās, īpaši, ja tajās pastāv mikroorganismu bioplēves.
Indikatora nozīme
Tā kā kopējās koliformas ietver organismus, kas var izdzīvot un augt ūdenī, tad tās nav noderīgas kā fekāliju patogēnu indikators, bet var tikt izmantotas, lai novērtētu ūdens apstrādes efektivitāti un ūdens izplatīšanas sistēmas tīrību, kā arī potenciālo bioloģiskās plēves klātbūtni. Koliformas ir jutīgākas pret dezinfekciju nekā zarnu vīrusi un protozoji. Koliformas norāda, vai ūdens apstrāde, dezinfekcija ir bijusi pietiekama.

Informācija no Latvijas Republikas Veselības inspekcijas mājaslapas: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens/indikatora-organismi-dzerama-udens-mikrobiologiskie-raditaji