Tukuma novada kapsētas apsaimnieko Tukuma novada pašvaldība. Jautājumos, kas saistīti ar mirušo personu apbedīšanu Tukuma pilsētā, aicinām sazināties ar kapu uzraugu Arni Aleksejevu, tālr. 20229258, e-pasts: arnis.aleksejevs@tukums.lv.

Savukārt jautājumos, kas saistīti ar mirušo personu apbedīšanu novada pagastos, aicinām sazināties ar attiecīgās terirorijas pagastu pārvaldi.