Tukuma pilsētas kapsētas apsaimnieko SIA "Clean R". Jautājumos, kas saistīti ar mirušo personu apbedīšanu, aicinām sazināties ar SIA "Clean R" pārstāvi Arni Aleksejevu, tālr. 20229258.