Komisijas

nosaukums

Komisijas sastāvs Komisijas nolikums

Iepirkumu komisija

Pastāvīgie komisijas locekļi atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru vai konkursa dialogu organizēšanai:
Māris Rudaus-Rudovskispašvaldības izpilddirektors,
Aivars Volfs – Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Pastāvīgajiekomisijas locekļi iepirkumu, kurus veic Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta kārtībā, organizēšanai, ja iepirkuma priekšmets atrodas Tukuma pilsētā:
Māris Rudaus-Rudovskis – pašvaldības izpilddirektoru;
Lailu Dzalbe – Finanšu nodaļas vadītāja.

 Nolikums

Administratīvā komisija

Armands HohfeldsTukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks,
Guntis RībensTukuma novada Domes jurists,
Inta VitauskaTukuma novada Domes lietvede,
Antra DzelmeTukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece,
Māris TrēdeValsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks,
Māris Kalniņš (Zaļo un Zemnieku savienība),
Daiga Sidabra (Reformu partija),
Jeļena Hodakovska-Migunova (PA „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju

Nolikums

Sociālās palīdzības komisija

Ina Balgalvepašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktore,
Liene Akmens (Tukuma pilsētai un novadam),
Guna Roze (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"),
Aija Lūse (Vienotība),
Alda Revina (Vienotība),
Zigrīda Jampole (Zaļo un Zemnieku savienība),
Juris Bogužs-deputāts
Sarmīte Krecere - Tukuma pilsētas pensionāru biedrības pārstāve

Nolikums

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija Silvija RabkēvičaSēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja
Ēvalds Rundāns(Zaļo un Zemnieku savienība),
Agris Baumanis – Tukuma novada Domes deputāts,
Kaspars Valdmanis (Tukuma pilsētai un novadam),
Laima Zīle (partija „Tukuma pilsētai un novadam")
Jolanta Batina
(ZZS)
 Nolikums
Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija Jolanta Batina (Zaļo un Zemnieku savienība),
Ēvalds Rundāns(Zaļo un Zemnieku savienība),
Ilze Kļava (Vienotība),
Maksis Rozenbergs,
Aija Neimane,
Jānis Lielmanis (Tukuma pilsētai un novadam),
Māris Majors,
Indulis ZariņšTukuma novada Domes deputāts

Nolikums

Dzīvokļu komisija Ligita ProņinaTukuma novada Domes dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste,
Ina Balgalvepašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktore,
Liene Akmens (Tukuma pilsētai un novadam),
Sarmīte Krecere (Tukuma pilsētai un novadam),
Pēteris Jurēvics (Vienotība),
Arnis Logins (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"),
Lelde Lobodinska (Zaļo un Zemnieku savienība),

 Nolikums

Medību koordinācijas komisija Aivars Volfs – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks;
Jānis Rosickis – Valsts meža dienesta pārstāvis;
Regīna Sīle – Lauku atbalsta dienesta pārstāve;
Vladislavs Butāns – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes pārstāvis;
Ivars Šneiders – Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis;
Dzintars Laivenieks – Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
Nolikums
Jaunatnes lietu komisija Dace Laukmane – Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste,
Anda Gleizupa – Skolēnu parlamenta koordinatore,
Katerina Stefanovska – jauniešu kluba 10x10 pārstāve,
Liene Venterzute – Tukuma pilsētas kultūras nama režisore,
Andris Saveļjevs – Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors,
Maija Tesļuka – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa inspektore,
Kristīne Liepiņa – pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" Jauniešu sociālā centra darbiniece,
Iveta Reimane – TuTV pārstāve,
Gatis Gereišs (Vienotība),
Anija Rabkeviča (Zaļo un Zemnieku savienība),
Natālija Liepiņa – Sēmes sākumskolas direktore (Zaļo un Zemnieku savienība),
Verners Akimovs (Reformu partija),
Edmunds Jurēvics (Reformu partija).

 

 Nolikums

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija

Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas Tukuma nodaļas Tehniskās apskates stacijas vadītājs,
Juris Vitauskis - Zemgales reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas inspektors,
Armands Hohfelds – Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks,
Vladislavs Krūmiņš - SIA „LATKONS" pārstāvis,
Roberts Lagzdiņš – VAS "Latvijas Valsts ceļi" Kurzemes reģiona Tukuma nodaļas vadītāja vietnieks,
Romualds Stankevičs (Vienotība),
Māris Lasmanis (Zaļo un Zemnieku savienība),
Mārtiņš Kubelis (Reformu partija),
Agris Baumanis (Tukuma pilsētai un novadam),
Jānis Lielmanis (Tukuma pilsētai un novadam).

 Nolikums
Vides komisija

Maija Fogele – Tukuma novada Domes ainavu arhitekte,
Ēvalds Rundāns (Zaļo un Zemnieku savienība),
Rudīte Martišauska (Reformu partija),
Gita Lāce (SIA „Vides pakalpojumu grupa")
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs

 Nolikums
Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisija

Inese Smirnova – Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
Ingrīda Smuškova – Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja,
Gunta Kalviņa - Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja,
Rudīte Poča – Tukuma novada Domes kultūras metodiķe,
Arnis Logins (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"),
Guna Roze (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"),
Ivonna Bredovska – Slampes kultūras pils vadītāja (Vienotība),
Jolanta Batina (Zaļo un Zemnieku savienība),
Jānis Verza (Zaļo un Zemnieku savienība),
Olga Kuzmina (Reformu partija),
Ludmila Helviga (Reformu partija),
Iveta Petrova - biedrības „ASNI3139" (Tume) valdes priekšsēdētāja (Tukuma pilsētai un novadam),
Antra Erzama - biedrības „Irlavas interešu klubiņš" (Irlava) valdes priekšsēdētāja (Tukuma pilsētai un novadam,
Daila Trubiņa - biedrības „Rožu dārzi" (Tukums/Sēme) valdes priekšsēdētāja (Tukuma pilsētai un novadam).

 Nolikums
Sporta komisija

Inese Smirnova – Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
Andris Kopiņš - pašvaldības aģentūras „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss" direktors,
Modris Liepiņš - SIA „Tukuma ledus halle" valdes loceklis (Tukuma pilsētai un novadam),
Linda Dreimane - Tukuma Sporta skolas direktore,
Andis Švāns - Irlavas pagasta Sporta nama vadītājs,
Ilvars Auseklis (Vienotība),
Jānis Eisaks (Zaļo un Zemnieku savienība),
Kaspars Stabulītis (Reformu partija),
Arnis Logins (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"),
Ainārs Vahtelis (Tukuma pilsētai un novadam),
Kaspars Valdmanis (Tukluma pilsētai un novadam).

 Nolikums
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Indulis Zariņš - Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs;
Viesturs Bērzājs
– Īpašumu nodaļas vadītājs;
Dzintra Šmite
– Īpašumu nodaļas īpašumu apsaimniekošanas speciāliste;
Māra Pole
– Juridiskās nodaļas juriste – iepirkumu speciāliste;
Māra Zunde
– Administratīvās nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste.

 Nolikums
Medību koordinācijas komisija    
Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs,
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora padomnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Zane Siliņa,
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktore Ina Balgalve,
Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Keirāne,
SIA „Tukuma slimnīca" valdes locekle Dzintra Rabkeviča,
Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāve Kristīne Logina,
Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa" vadītāja Jeļena Kulika,
Tukuma Centra aptiekas vadītāja Agnese Ritene,
Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālās struktūrvienības vadītāja Alda Revina,
Tukuma pilsētas pensionāru biedrības vadītājs Jānis Kotāns,
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja Gunta Kalviņa,
SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" valdes locekle Valentija Embure,
Džūkstes pagasta feldšere Astrīda Bērziņa.

 Nolikums
Uzņēmēju konsultatīvā padome

Māris Kalniņš (Zaļo un Zemnieku savienība),
Andris Račkovskis (Zaļo un Zemnieku savienība),
Olga Kuzmina (Reformu partija),
Māris Birzulis ( Tukuma pilsētai un novadam),
Agnese Ritene ( Tukuma pilsētai un novadam),
Aivars Volfs ( Tukuma pilsētai un novadam),
Ainārs Vahtelis – (Tukuma pilsētai un novadam),
Jānis Lielmanis (Tukuma pilsētai un novadam).

 
Tukuma pilsētas zemes komisija

Ēriks Lukmans - Domes priekšsēdētājs
Viesturs Bērzājs - Tukuma novada Domes Īpašumu nodaļas vadītājs
Iveta Vistapole - Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja
Indulis Zariņš - Tukuma novada Domes deputāts

 Nolikums
Tukuma novada vēlēšanu komisija
Kristīne Gereiša;
Aija Lūse;
Māris Kalniņš;
Mārtiņš Kubelis;
Inta Kaminska;
Anita Belousa;
Liene Zērvēna.
 Nolikums
Administratīvo aktu strīdu komisija Ēriks Lukmans - Tukuma novada Domes priekšsēdētājs
Māris Rudaus-Rudovskis - Pašvaldības izpilddirektors
Ina Balgalve - pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" direktore
Anita Šēlunda - Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs
Lelde Bičuša - Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja
 Nolikums
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Māris Rudaus-Rudovskis - pašvaldības izpilddirektors
Agita Miksone - Tukuma novada Domes iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Viesturs Bērzājs - Tukuma novada Domes īpašumu nodaļas vadītājs
Zane Koroļa - Tukuma novada Domes teritorijas plānotāja
Aivars Volfs - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
 Nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības komisija Daiga Kiseļeva - Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Antra Dzelme Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Marija Kazakova -
Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības vecākā speciāliste
Dzintra Rabkeviča
- SIA „Tukuma slimnīca” direktore
Iveta Ļvoviča -
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors, majors
Andris Saveļjevs -
Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Inga Valdmane
- Tukuma novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore
Gints Vorkals- 
Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālās struktūrvienības vecākais referents

Izglītības iestādes pārstāvji pēc Bērnu tiesību aizsardzības komisijas uzaicinājuma
Nolikums
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija Jānis Rundāns - Tukuma novada Domes būvinspektors 
Iveta Vistapole - Tukuma novada Domes Būvvaldes vadītāja (prombūtnes laikā Zane Koroļa - Tukuma novada Domes arhitektūras nodaļas vadītāja, teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītājas vietniece)
 
Tukuma novada būvvalde Iveta Vistapole - Tukuma novada Domes Būvvaldes vadītāja
Zane Koroļa - Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja, teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītājas vietniece
Jānis Rundāns - Tukuma novada Domes būvinspektors
Māris-Rudaus-Rudovskis - pašvaldības izpilddirektors
Aivars Volfs - Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Bērzājs - Tukuma novada Domes īpašumu nodaļas vadītājs
Ģirts Ruģelis - Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs
Anita Šēlunda - Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 Nolikums
Apbalvojumu piešķiršanas padome  Inese SmirnovaTukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vilnis JanševskisIrlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs
Maksis Rozenbergs
Laima Zīle
Rita Stepiņa
 Nolikums
Avārijas stāvoklī esošo un pamesto būvju apzināšanas komisija  
 
Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija Indulis Zariņš – Tukuma novada Domes deputāts,
Jānis Rosickis – Tukuma novada Domes deputāts,
Arvīds Driķis – Tukuma novada Domes deputāts,
Māris Rudaus-Rudovskis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors,
Viesturs Bērzājs – Tukuma novada Domes Īpašumu nodaļas vadītājs,
Iveta Vistapole – Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja,
Zane Koroļa – Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas vadītāja,
Ļena Jēkabsone – Tukuma novada Domes zemes lietu speciāliste
 Nolikums
Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldību apvienotā civilās aizsardzības komisija

Tukuma novada pašvaldības pārstāvji: Ēriks Lukmans - Tukuma novada Domes priekšsēdētājs; Māris Rudaus-Rudovskis - pašvaldības izpilddirektors

Kandavs, Jaunpils un Engures pašvaldību pārstāvji 

Nolikums
 Irlavas pagasta konsultatīvā padome  Maija Bāce,
Jānis Apsītis,
Kaspars Reihmanis,
Mārīte Freiberga,
Artis Saulītis,
Iveta Čivčiša,
Dzintra Laugale.
 Nolikums
Lestenes pagasta konsultatīvā padome  Egils Seņkāns,
Lidija Rautsepa,
Maruta Biezbārde,
Dzintra Mahoņina,
Mārīte Kalncere,
Gita Bulaha,
Iveta Papendika.
Nolikums
Tumes pagasta konsultatīvā padome  Arvis Bautra,
Gunta Čerņika,
Rudīte Martišauska,
Arnis Kārkliņš,
Liene Kurka,
Iveta Petrova,
Iveta Runce,
Māris Vītiņš,
Daiga Elpere.
Nolikums
Degoles pagasta konsultatīvā padome  Normunds Ābele,
Aira Bogdānova,
Igors Degterjonoks,
Juris Lemps,
Aivita Morica,
Jānis Račiņš.
Nolikums
Sēmes pagasta konsultatīvā padome  Tamāra Rundāne,
Sintija Rundāne,
Iveta Liepiņa,
Tamāra Trofimova,
Smuidra Kukša,
Zane Lormane,
Gunta Šica,
Ivars Skrebelis.
Nolikums
Zentenes pagasta konsultatīvā padome  Mārīte Šmelte,
Maija Bārīte,
Sandra Andersone,
Māris Malvess,
Lilita Malvesa,
Arvis Kļaviņš,
Jānis Bicis,
Lita Celitāne,
Sarmīte Kalniņa.
Nolikums
Slampes pagasta konsultatīvā padome  Aldis Stepanovičs,
Linda Zemīte,
Rita Kazuša,
Liene Učelniece,
Vladislavs Butāns,
Ivonna Bredovska,
Rihards Krastiņš.
Nolikums
Džūkstes pagasta konsultatīvā padome  Gundega Jēkabsone,
Leonarda Zeipiņa,
Dita Silva,
Ruta Novicka,
Inga Riežniece,
Uldis Grinbergs,
Solvita Skuja,
Sandis Madris,
Inga Kalnete.
Nolikums
Pūres pagasta konsultatīvā padome  Anita Beķere,
Gints Lapiņš,
Ilvars Ozoliņš,
Dace Strazdiņa,
Velga Dektere,
Līga Lepse,
Jānis Lepsis.
Nolikums
Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome  Andra Gailīte,
Sandris Vītols,
Ina Jackovska,
Skaidrīte Kārkliņa,
Dāvis Šedlers,
Guntars Šedlers,
Romualds Stankevičs.
Nolikums