Gada budžets

Atalgojums

- Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (Dokuments)

- Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (Dokuments)

- Tukuma novada Domes 2017.gada 1.februāra noteikumi Nr.4 “Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību” (Dokuments)

 

Latvijas Pašvaldību savienības skaidrojums: Kāpēc 2014.gadā tiek prasīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas maiņa par labu pašvaldībām?