Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2019. gadā


Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā 


Tukuma novada Domes 2018. gada 1.februāra noteikumi Nr.2 “Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību” 


Latvijas Pašvaldību savienības skaidrojums: