Tukuma novada Dome
Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Pašvaldība tālrunis: 63122707, 26603299
Bezmaksas tālrunis: 80205111
Vienotais dispečerdienests: 8881 (diennakts)

Pārvaldes sekretāre
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63122231
80205111 (bezmaksas)

Rekvizīti

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?"

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


Pieteikties pie Tukuma novada Domes deputātiem uz pieņemšanu iespējams, zvanot pārvaldes sekretārei pa tālruņiem 63122231; 29288876

VADĪBA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs 63122231; 29446956 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns 63122231;

29909975

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Eisaks 63122231; 26144568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izpilddirektore Inese Valtere 63122799; 29378867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Administrācijas sekretārs Ilze Dišlere 63122231 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iekšējais auditors Linda Henzele 20231676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels 29565568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pārvaldes vadītājs Kaspars Paupe 27291012  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietniece administratīvajos jautājumos Ritma Patmalniece 63107241; 26114009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša 63107234; 29163400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personāla speciāliste, nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu darbi” darbu koordinators Liene Zērvēna 26611186 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Personāla lietvede Krista Bērziņa 25429222  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Kubiliusa 20003793 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību koordinatore Elīna Jaunzeme 27772101 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Ilze Blanka 63132714; 22330775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Agnese Vembre 63132774; 20395960 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Gita Brencsone  63132714; 27844643 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iepirkumu speciāliste Māra Zeipiņa 26370108; 63132780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iepirkumu speciāliste   Ieva Jēgere  63107325; 20377695  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības sekretāre Anita Belousa 63107237; 26339395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka 63107237; 26339395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības sekretāre Līga Siliņa 63107236; 28337177 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības sekretāre Sanita Bļodniece 63107236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Lietvedības sekretāre      
Vecākā arhivāre Inta Kaminska 63107232; 26603299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhivāre Ginta Bērzāja 63107232 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs 63122233; 20233775 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortīkla administrators      
Datorsistēmu administrators Viktors Rūsa 63122233; 22323282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datortehniķis Anrijs Daile 63122233; 20402227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Daina Vilmane 60001409; 20487227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Zanda Zorenberga  63107232;26603299, 29288876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Zane Kjahjare 63122707, 26603299, 29288876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas speciāliste Agita Miksone 63107232;26603299, 29288876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs -  Tālr. 66954854, 29288876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FINANŠU PĀRVALDE

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pārvaldes vadītāja p.i. uz laiku Laila Dzalbe 63107220; 29735529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe 63107220; 29735529 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietnieks grāmatvedības jautājumos  Ruta Ozola-Ozoliņa 63107220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā ekonomiste Inta Kristberga 63107219 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (algas) Dagnija Salma    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (norēķini) Linda Žizņevska 63132800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (kreditori) Olga Savkiva 63107235 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (inventārs) Skaidrīte Muceniece 63132771 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (krājumi) Daiga Liģere 63107283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (debitori) Aija Vinberga 63132732 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (pamatlīdzekļi) Līga Liepa 63132780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (pamatlīdzekļi) Kristīne Ozolniece 63107283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kasiere Elita Giberte 63107221 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ĪPAŠUMU PĀRVALDE

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pārvaldes vadītāja p.i. uz laiku Maira Zonenberga 63124364; 26603410  
Vietnieks īpašumu jautājumos    
Vietnieks komunālajos jautājumos Ģirts Ruģelis 63107233; 29132807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Maira Zonenberga 63124364; 26603410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Artihoviča 63132874; 63107231; 29616682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Baiba Zonberga-Koptjajeva 63107231; 29616682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nekustamā īpašuma speciāliste Vineta Kļaviņa 63132875; 63124364; 26603410 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zemes lietu speciāliste Vineta Salmane  63132873; 63107230; 22009228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite 63107228; 26001624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sigrija Kairiša 63107229; 26319316 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Speciāliste mājokļu jautājumos Baiba Peizuma 63107242 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Speciāliste mājokļu jautājumos Ligita Proņina 63107242; 26183611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ceļu inženiere Leonarda Koršunova 63107229; 26343498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinženiere Ramona Vētra    
Ainavu arhitekte Maija Fogele 63122235; 26306090 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais saimniecības pārzinis Aivis Riekstiņš 29212561  
Saimniecības pārziņa palīgs Kaspars Nagla 25434459  
Automobīļa vadītājs Artis Gailis 29424891  
Automobīļa vadītājs Rolands Ozoliņš 26276342  

 KULTŪRAS, SPORTA UN TŪRISMA PĀRVALDE

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pārvaldes vadītāja Santa Laurinoviča 25767923 santa.laurinovicaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietniece tūrisma un zīmolvedības jautājumos Ingrīda Smuškova 63132686; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vietniece kultūras un sporta jautājumos Dace Liepiņa-Zusāne 63132885; 29165505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko un starptautisko attiecību koordinatore Gundega Rugāja 63107281; 20038900 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kultūras metodiķe Dace Ernšteine 63107239; 27467899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sporta speciālists Juris Kožeurovs 63107239; 29792404 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma organizatore Agnese Atte 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma organizatore Liene Ratniece 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tūrisma organizatore Arta Jakobsone 63124451; 63124619; 28311557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vides dizainere Aivita Valdmane 20443312 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Dace Zvagule 63107238; 28339932 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītājas vietniece Inga Helmane 63122238; 29117383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā projektu vadītāja Dace Keirāne 63107282; 27883532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Monta Vavilova 63122192; 26008441 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītājs Artūrs Doveiks 63107284; 26197340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teritorijas plānotāja Inga Tramdaha 25426889  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Arhitekts Jānis Jefremovs 63107240; 29620220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinženieris Artis Magers 63107240; 26022094 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BŪVVALDE

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Būvvaldes vadītāja Iveta Vistapole 63107217; 29493925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvvaldes vadītāja vietniece Sintija Kronberga 63154683; 20467341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arhitekte Antra Apine 29419211; 29419211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektore Antra Siliņa 63107218; 27899849 antra.silinaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektors Aļģirts Mikutis 63107218; 25457533 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektora palīgs Kaspars Šveicers 22016027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvvaldes lietvede Jana Riekstiņa 63132890; 26120977 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DZIMTSARAKSTU NODAĻA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Nodaļas vadītāja Smaida Kokina 63122525; 26600643
fakss 63132899
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītājas vietniece Gunita Šķiltritere 63132687 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzimtsarakstu inspektore Ligita Samiņa 63132689 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BĀRIŅTIESA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Bāriņtiesa     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja Antra Dzelme 63180806; 26610202 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Maira Jomerte 29627423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Maira Važa 63154869; 27002079 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Aija Šīmane 63154681; 26741540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Evija Dravniece 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bāriņtiesas locekle Santa Lerha 63132716 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bāriņtiesas locekle Ina Zvēra 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste   63132715  
Juriste Linda Zemīte 63132715 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede Signe Veinberga 63125346; 22045434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PAŠVALDĪBAS POLICIJA

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Pašvaldības policija     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Policijas dežurants   8881; 26125050  
Priekšnieks Armands Hohfelds 63125505 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšnieka vietnieks Edgars Redko 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvedības inspektore Gita Svilpe 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā inspektore Inga Valdmane 63125050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākais inspektors Daneks Hmeļņickis 63125050  
Vecākais inspektors Artūrs Zviedris 63125050  
Vecākais inspektors (vakance)    
Inspektors Imants Frišenbrūders 63125050  
Inspektors Kaspars Pauliņš 63125050  
Inspektors Gundars Rasmanis 63125050  
Inspektors (vakance)    
Jaunākais inspektors Ēriks Kanbergs 63125050  
Jaunākais inspektors Elāns Kloppe 63125050  
Jaunākais inspektors Gatis Mauriņš 63125050  


Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests”