TUKUMA PILSĒTAS KAPSĒTĀS:

Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes rīkotie kapu svētku dievkalpojumi:
Sestdien, 1. augustā plkst.14:30 – Veļķu kapsētā; plkst.15:30 – Vilkājas kapsētā
Aizlūgumus par Kalna kapos apglabātajiem pieteikt Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē.

Svētdien, 2. augustā plkst.14:00 – Ozoliņu kapsētā; plkst.15:00 – Meža kapsētā
Aizlūgumus par Brīvkapos apglabātajiem pieteikt Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē.

Tukuma katoļu draudzes rīkotie kapu svētki ar sv.Misi:
Svētdien, 2.augustā plkst.14.00 – Ozoliņu kapsētā;
Svētdien, 9.augustā plkst.14.00 – Lejas kapsētā kur tiks aizlūgts arī par Kalna kapsētā apbedītajiem.

 

TUMES UN DEGOLES PAGASTU KAPSĒTĀS 26.jūlijā:
plkst.10.00 Gailīšu kapos
plkst.11.00 Zibens kapos
plkst.12.00 Ķīļu kapos
plkst.13.00 Čomu kapos
plkst.14.00 Luiku kapos
plkst.15.00 Viksu kapos
plkst.16.00 Praviņu kapos

 

SLAMPES PAGASTA KAPSĒTĀS 1.augustā:
plkst.11.00 Spirgus kapos
plkst.12.00 Slampes kapos
plkst.13.00 Vīkseles kapos
plkst.14.00 Andreja kapos
plkst.15.00 Sprostu kapos

 

JAUNSĀTU PAGASTA KAPSĒTĀS 2. augustā:
Plkst.14.00 Kukšu kapos
plkst.15.00 Priedulas kapos
plkst.16.00 Vērīšu kapos

 

PŪRES PAGASTA KAPSĒTĀS 16.augustā:
plkst.13.00 Pūres kapos
plkst.14.00 Luntes kapos
plkst.15.00 Ķīšu kapos
plkst.16.00 Krātiņu kapos
plkst.17.00 Cērenieku kapos