foto

Par pagastu

Zentenes pagasta teritorija – 122,6 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 527, uz 01.01.2015. - 530, uz 01.01.2016. - 532, uz 01.01.2017. - 511, uz 01.01.2018. - 510. 

Lielākās apdzīvotās vietas ir Zentene (pagasta centrs), Dzirciems un Rindzele. Pagastā atrodas Zentenes muižas pils, kas tika uzcelta ap 1850.gadu un pārstāv vēlā klasicisma   stilu. Pils parkā aug svešzemju sugas koki un krūmu stādījumi. Zeme un saimniecība, kur atrodas muižas pils, 1540. gadā izlēņoja ordeņa mestrs. Tā nosaukums vācu valodā bija Senten, no kā arī cēlās ciema nosaukums. Dzirciemā atrodas Dzirciema luteriskā baznīca. Tā ir celta 19.gadsimta sākumā un ir viena no retajām baznīcām Latvijā, kuras ieeja ir vērsta uz ziemeļiem. Ērģeles un to prospekts ir izveidots 1851.gadā. Šeit pat atrodas arī Pastariņa muzejs, kas atrodas "Bisenieku" mājās. Šeit ir dzimis latviešu rakstnieks  Ernests Birznieks – Upītis.. Muzeja ekspozīcija ir veltīta viņam, kā arī vietējam novadam. Šai vietai rakstnieks veltīja savu darbu "Pastariņa dienasgrāmata".

Lielākie ezeri: Engures, Dzirciema, Vaskaris. Caur pagasta teritoriju tek Jurģupe, Liekna, Akmeņupe, Ķilmupe, Silupīte, Klankšupīte un Jāņupīte. Ģeogrāfiski pagasta teritorija ziemeļos atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā, bet dienvidos Ziemeļkursas augstienes Vanemas paugurainē. Derīgie izrakteņi — māls, saldūdens kaļķieži, smiltis un grants.

Zentenes pagasta kontakti

Zentenes pagasta pakalpojumu centrs

"Gobas", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3123

Tālrunis: 63154510

e-pasts: zentene@tukums.lv 

Zentenes pagasta pakalpojumu centra darba laiks: 

- pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00

- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30

- piektdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītājs

Māris Valdmanis, tālrunis 26430536, 63181710
e-pasts: maris.valdmanis@tukums.lv

Iedzīvotājus Zentenes pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 13.00 - 15.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Maira Jomerte, tālrunis 29627423

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēka, "Gobas", Zentenes pagasts):

- trešdienās 9.00 - 13.00


Sociālā darba speciālisti Sēmes un Zentenes teritoriālajās vienībās (kontaktinformācija šeit) 

Zentenes pagasta izglītība

Pirmsskolas bērnu uzraudzības grupa  2 - 4 gadu vecuma bērniem

"Gobas", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3123

Direktore Natālija Liepiņa

Tālrunis 63181611

Zentenes pagasta kultūra

 Zentenes pagasta Kultūras nams  “Gobas”, Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov. LV-3123 tālrunis: 27842650
tālr./fakss: 63154510

e-pasts: irissm@inbox.lv 

 Kultūras nama vadītāja  Anita Zēne  
  KOLEKTĪVI pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Ozolēni”
Zentenes pagasta bibliotēka vadītāja Lāsma Millere

tālrunis/ fakss: 63154467

e-pasts: lasma34@inbox.lv

„Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV -3101

Biedrība „Zentenes izaugsme" vadītāja Anita Zēne

"Gobas", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3123

 

tālrunis 63154510,tālrunis 28245450

e-pasts: irissm@inbox.lv 

Iedzīvotāju pilsoniskās iniciatīvas veicināšana, sabiedrības izglītošana, kultūras dzīves aktivizēšana u.c.

Zentenes pagasta sports

Sporta darba organizators Sēmē un Zentenē Juris Sakainis.

Tālrunis 26391980.

Zentenes pagasta kapu svētki

2021. gada 14.augustā

plkst. 10.00 - Skuju kapos

plkst. 10.40 - Bazānu kapos

plkst. 11.30 - Rindzeles kapos

plkst. 12.20 - Zentenes kapos

plkst. 13.30 - Dāmnieku kapos

plkst. 14.20 - Dreimaņu kapos

plkst. 15.10 - Kaziņu kapos