Zentenes pagasta teritorija – 122,6 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2023. – 507. 

Lielākās apdzīvotās vietas ir Zentene (pagasta centrs), Dzirciems un Rindzele. Pagastā atrodas Zentenes muižas pils, kas tika uzcelta ap 1850.gadu un pārstāv vēlā klasicisma   stilu. Pils parkā aug svešzemju sugas koki un krūmu stādījumi. Zeme un saimniecība, kur atrodas muižas pils, 1540. gadā izlēņoja ordeņa mestrs. Tā nosaukums vācu valodā bija Senten, no kā arī cēlās ciema nosaukums. Dzirciemā atrodas Dzirciema luteriskā baznīca. Tā ir celta 19.gadsimta sākumā un ir viena no retajām baznīcām Latvijā, kuras ieeja ir vērsta uz ziemeļiem. Ērģeles un to prospekts ir izveidots 1851.gadā. Šeit pat atrodas arī Pastariņa muzejs, kas atrodas "Bisenieku" mājās. Šeit ir dzimis latviešu rakstnieks  Ernests Birznieks – Upītis.. Muzeja ekspozīcija ir veltīta viņam, kā arī vietējam novadam. Šai vietai rakstnieks veltīja savu darbu "Pastariņa dienasgrāmata".

Lielākie ezeri: Engures, Dzirciema, Vaskaris. Caur pagasta teritoriju tek Jurģupe, Liekna, Akmeņupe, Ķilmupe, Silupīte, Klankšupīte un Jāņupīte. Ģeogrāfiski pagasta teritorija ziemeļos atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā, bet dienvidos Ziemeļkursas augstienes Vanemas paugurainē. Derīgie izrakteņi — māls, saldūdens kaļķieži, smiltis un grants.

Zentenes pagasta pakalpojumu centrs
"Gobas", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3123
Tālr. +371 26484391, +371 63154510
e-pasts: zentene@tukums.lv 

Zentenes pagasta pakalpojumu centra darba laiks: 

  • pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30
  • piektdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītājs Māris Valdmanis
Tālr. +371 26430536, +371 63181710
e-pasts: maris.valdmanis@tukums.lv

Iedzīvotājus Zentenes pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

  • pirmdienās 13.00 - 15.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Maira Jomerte
Tālr. +371 29627423

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēka, "Gobas", Zentenes pagasts):

  • trešdienās 9.00 - 13.00

Sociālā darba speciālisti Sēmes un Zentenes teritoriālajās vienībās (kontaktinformācija šeit) 

Pirmsskolas bērnu uzraudzības grupa  2 - 4 gadu vecuma bērniem
"Gobas", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3123

Direktore Natālija Liepiņa
Tālr. +371 63181611

 Zentenes  Kultūras nams  "Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads LV-3123

Vadītāja Anita Zēne

Tālr. +371 27842650, +371 63154510
E-pasts anita.zene@tukums.lv

Kolektīvi   VPDK “Ozolīve”; amatierteātris
Zentenes pagasta bibliotēka

"Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123

Vadītāja Lāsma Millere

Tālr. +371 63154467
E-pasts lasma34@inbox.lv

Biedrība "Zentenes izaugsme" "Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123

Vadītāja Anita Zēne

Tālr. +371 63154510, +371 28245450
E-pasts irissm@inbox.lv 

Iedzīvotāju pilsoniskās iniciatīvas veicināšana, sabiedrības izglītošana, kultūras dzīves aktivizēšana u.c.

Sporta darba organizators Reinis Patmalnieks tālr. +371 27606352.