Iestādes nosaukums Viesatu pagasta bibliotēka    
Adrese "Viekaļas", Viesatu pagasts, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Sandra Šteina (bibliotekāre)
Kontaktinformācija +371 28352654,
bibliotēka.viesatas@tukums.lv
Dibināšanas gads 1921.

Viesatu pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1921.gadā, kad Strutelē darbojusies bibliotekāru biedrība “Ausma” un krājumā bijušas 125 grāmatas. No 1954.gada, likvidējot Struteles ciema padomi un to pievienojot Viesatu ciema padomei, Struteles bibliotēku nosauc par Viesatu bibliotēku, kas turpina darboties Strutelē. 1975.gadā Viesatu pagasta centrā uzceļ jaunu kultūras namu un uz turieni  pārceļ arī bibliotēku. Bibliotēka nodrošina vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informacionālos pakalpojumus, nodrošina krājuma komplektēšanu un tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu. Vāc, apkopo un popularizē vietējo kultūras mantojumu, iesaista bibliotēkas aktivitātēs vietējo sabiedrību, sadarbojas ar dažādām pagasta iestādēm. Bibliotēka organizē lasīšanas veicināšanas pasākumus, tematiskas pēcpusdienas un izstādes.