Tukuma Novada Vēstis

Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika apvienoti Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadi, ir izveidots visu četru apvienoto novadu kopīgais informatīvais izdevums “Tukuma Novada Vēstis”, kurš tiek izdots katra mēneša sākumā. Informatīvajā izdevumā tiek apkopota informācija par saistošajiem noteikumiem, aktualitātēm un notikumiem apvienotajā Tukuma novadā un tā pagastos.