Iestādes nosaukums Engures Kultūras nams    
Adrese Jūras iela 85, Engure, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Līga Novika
Kontaktinformācija +371 26130554,
liga.novika@tukums.lv,
+371 
28335898,
agnese.mackevica@tukums.lv
Dibināšanas gads 1962.

1959. gadā Engurē tika uzsākta ēkas būvniecība, par ēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1962. gads, kura sākotnējā nozīme ir kolhoza “Padomju Zvejnieks” kantora ēka, kā arī Engures sporta zāle. Engures Kultūras nams cauri laikiem kalpojis kā sanākšanas vieta visu paaudžu ļaudīm, kā arī regulāri šeit apskatāmas lietišķās mākslas, gleznu un fotogrāfiju izstādes. Engurnieki lepojas ar saviem amatiermākslas kolektīviem, kuri vienmēr papildina un bagātina mūsu kultūras dzīvi Engurē. Prieks un lepnums par Engures Kultūras nama amatiermākslas kolektīviem, kas kopj un lolo mūsu tautas mantojuma tradīcijas un kuplina Dziesmu un deju svētkus Rīgā. Esam pateicīgi, ka šī ēka šobrīd kalpo gan kā Engures pagasta pārvalde, gan Engures bibliotēka, kā arī joprojām Engures Kultūras nams.