Iestādes nosaukums Viesatu Kultūras nams    
Adrese "Viekaļas", Viesatu pagasts, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Agita Holšteina
Kontaktinformācija +371 20249771, 
agitakalvina@inbox.lv
Dibināšanas gads 1975.

Viesatu pagasta Kultūras dzīve agrāk noritēja Strutelē un Viesatu pagasta "Viekaļās" vecajā ēkā. 1975. gadā kolhozs "Darba spars" uzcēla jaunu Kultūras namu, lai iedzīvotājiem būtu, kur atpūsties. Kultūras namam uzsākot darboties, bija  deju kolektīvs, sieviešu ansamblis. Bija pasākumi: Svinīga vārda došana bērniem, apaļu kāzu jubileju atzīmēšana, bērnības svētki, pilngadības svētki, kolhoznieku balles. Gadiem ejot pasākumi tika pilnveidoti, dažādoti. Tagad notiek pagasta svētki, tradīciju svētki, dziedāšanas svētki, sporta svētki, dažādi festivāli, izglītojoši pasākumi, radošas nodarbības. 

Kultūras namu apdzīvo šādi amatierkolektīvi: amatierteātris "Pupuķis", VPDK "Viesatas", bērnu deju kolektīvs "Rotaļnieki", tradīciju ansamblis "Viesi".