Nosaukums Numurs

Pieņemšanas datums

Pēdējā aktuālā redakcija Zaudē spēku

Tukuma novada pašvaldības nolikums

Pielikums - pašvaldības struktūras shēma

22 01.07.2021. 28.12.2022. 05.04.2023.
Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai 1 26.01.2022. 30.11.2022. 05.04.2023.
1

14.03.2017.

26.01.2017. 01.08.2022.
11 28.08.2008. 25.09.2013. 17.05.2022.
6 26.02.2015. 26.02.2015. 17.05.2022.
53 23.12.2010. 30.06.2020. 12.05.2022.
15 27.10.2011. 05.09.2020. 10.05.2022.
20 29.04.2010. 29.01.2015. 10.05.2022.
16 28.04.2021. 28.04.2021. 11.02.2022.
34 26.08.2010. 26.08.2010. 15.02.2022.
20 28.07.2016. 28.07.2016. 15.02.2022.
5 26.04.2018. 08.11.2019. 01.03.2022.
19 29.06.2016. 13.10.2016. 01.03.2022.
4 16.04.2019. 10.05.2019. 01.03.2022.
24 20.12.2018. 10.05.2019. 05.03.2022.
6 24.02.2021. 24.02.2021. 16.03.2022.
9 12.09.2014 19.03.2019. 21.04.2022.
13 30.04.2015. 28.11.2019. 21.04.2022.
6 28.03.2013. 09.11.2013. 06.05.2022.
35 22.12.2016. 01.07.2020. 03.06.2022.
8 29.04.2020. 29.04.2020. 03.06.2022.
10 27.07.2017. 01.07.2020. 03.06.2022.
17 25.10.2018. 19.06.2022. 03.06.2022.
5 25.02.2010. 13.05.2010. 03.08.2022.
14 06.08.2010. 29.04.2010. 03.08.2022.
15 06.08.2010. 29.04.2010. 03.08.2022.
6 26.04.2018. 01.07.2018. 01.04.2022.
24 27.10.2016. 20.10.2020. 27.10.2022.
8 26.03.2015. 09.06.2015. 27.10.2022.
19 27.08.2020. 24.09.2022. 04.11.2022.
35 27.10.2022. 01.01.2023. 20.05.2023.
20 23.10.2014. 28.10.2019. 01.01.2023.
17 26.07.2012. 26.07.2012. 01.01.2023.
20 29.04.2010. 29.01.2015. 10.05.2022.
40 24.11.2021. 31.08.2022. 01.01.2023.
22 24.11.2011. 29.05.2014. 31.12.2021.
10 26.03.2015. 22.06.2021. 17.05.2022.
10 25.04.2013. 24.03.2021. 01.03.2022.
2 28.01.2016. 27.01.2021. 31.12.2021.
15 31.12.2022. 28.06.2012. 28.06.2012.
41 24.11.2021. 25.05.2022. 01.07.2023.
25 25.08.2021. 29.06.2022. 01.06.2023.
38 24.11.2021. 07.04.2022. 02.08.2023.
33 27.10.2021. 27.04.2022. 12.10.2023.
30 27.10.2021. 27.10.2021. 01.11.2023.
14 23.02.2022. 23.02.2022. 01.11.2023.
34 27.10.2021. 26.01.2022. 31.12.2023.
18 23.02.2022. 23.02.2022. 31.01.2024.
23 28.07.2021. 28.07.2021. 31.01.2024.
48 29.12.2021. 11.05.2022.  08.04.2024.
20 30.03.2022. 30.03.2024. 23.04.2024.