Nodaļas

Tukuma VPVKAC

tukums [at] pakalpojumucentri.lv

Engures VPVKAC

engure [at] pakalpojumucentri.lv

Jaunpils VPVKAC

jaunpils [at] pakalpojumucentri.lv

Kandavas VPVKAC

kandava [at] pakalpojumucentri.lv

Smārdes VPVKAC

smarde [at] pakalpojumucentri.lv

Irlavas VPVKAC

irlava [at] pakalpojumucentri.lv

Pūres VPVKAC

pure [at] pakalpojumucentri.lv

Lapmežciema VPVKAC

lapmezciems [at] pakalpojumucentri.lv

Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Tukuma novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:

  • sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Tukuma novada pašvaldībai;
  • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.
  • sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Tukuma novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • sniedz informāciju par Tukuma novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
  • noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
  • pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Tukuma novada pašvaldībai, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
  • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Tukuma novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
  • izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.