Iestādes nosaukums Irlavas pagasta 1. bibliotēka    
Struktūrvienība Pakalpojumu sniegšanas vieta Vaskos  
Adrese "Svēteļi",  Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Iestādes vadītājs Santa Podniece
Kontaktinformācija
Dibināšanas gads 1896

Pirmās ziņas par publisku grāmatu krātuvi Irlavas pagastā ir no 1896. gada, kad Irlavas biedrību namā darbojās grāmatu galds. Irlavas ciema 1. bibliotēka līdz pat 1983. gadam atradās Irlavas biedrību nama, vēlāk sauktajā kultūras nama, ciema padomes, telpās. No 1983. līdz 1997. gadam vēsturiskajā Irlavas skolotāju semināra ēkā, bet no 1997. gada līdz šim laikam Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes ēkā "Svēteļi''.

Līdz 2022. gada nogalei Irlavas pagasta teritorijā darbojas divas bibliotēkās. Irlavas pagasta 2. bibliotēkas pirmsākumi datēti ar 1949. gadu, kas tolaik bija Degoles ciema bibliotēka. Mainoties pagastu robežām, Degoles bibliotēka tiek pārcelta uz Vaskiem, iegūstot Irlavas pagasta 2. bibliotēkas vārdu, un jaunu mājvietu, šobrīd, PII "Cīrulītis" ēkā.  Reformas rezultātā no 2023. gada janvāra bibliotēka pārtop par bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietu Vaskos.