Saistošie noteikumi Nr.11

Grozījumi 

Pielikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.3

2017.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā 

Tukuma novada Domes 2017.gada 1.februāra noteikumi Nr.4 “Par Tukuma novada Domes un Tukuma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību”