Iestādes nosaukums Pūres Kultūras nams    
Adrese “Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Iestādes vadītājs Inese Vīnšteine
Kontaktinformācija +371 29100681,
inese.vinsteine@tukums.lv
Dibināšanas gads 1934.

Nodegušās muižas rijas mūros uzbūvē Sadraudzīgās biedrības namu, kuru atklāj 1934.gadā. Ēka līdz mūsdienām kalpo kā pagasta kultūras nams.Mēs esam kultūras nams ar, radošas darbības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas, uzturēšanas un dažādu piedāvājumu, atpūtas un izklaides centrs savā pagastā. Mūsu pamatuzdevums ir sadarboties ar kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, citiem sabiedriskiem grupējumiem kā arī atsevišķām personām, īstenot valsts kultūrpolitiku savā pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Mēs esam atvērti sabiedrībai ar dažādo pulciņu, pasākumu, tautas tradiciju, izstāžu, pieaugušo pašizglītošanos.