Iestādes nosaukums Tukuma bibliotēka    
Adrese Šēseles iela 3, Tukuma, LV-3101
Iestādes vadītājs Irēna Morīte
Kontaktinformācija
Dibināšanas gads 1882.
Tīmekļā vietne www.biblioteka.tukums.lv

Bibliotēkas pirmsākumi Tukumā meklējami otrās atmodas sākumā, proti, 1882. gadā, kad pilsētā dibinās Tukuma Viesīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi.

1925.g. 15.XI Tukuma pilsētas valde, atsaucoties uz Latvijas Kultūras fonda aicinājumu, atver Tukuma brīvbibliotēku jeb publisko bibliotēku  Lielā ielā 38.

No 1994.gada līdz 2008.gada oktobrim Tukuma bibliotēka atradās Tidaholmas ielā 3, bet 2008. gada novembrī tā pārceļas uz jaunām, plašām un skaistām telpām Šēseles ielā 3.