Iestādes nosaukums Pūres pagasta bibliotēka     
Adrese Pūre-18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Iestādes vadītājs Valda Dzelzkalēja
Kontaktinformācija

+371 25611505,
biblioteka.pure@tukums.lv

+371 29182174,
valda.dzelzkaleja@tukums.lv

Dibināšanas gads 1892.

Rakstos minēts, ka 1892. gadā Pūrē izveidota Sadraudzīgās biedrības bibliotēka, bet kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945. gada. 2000. gadā mainīts nosaukums - Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un tai pievienota otra pagasta bibliotēka, kas iedzīvotājiem pakalpojumus sniedz Lamiņu bibliopunktā. Pūres bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 12 000 iespieddarbu. Ir veikta Pūres pagasta vēstures izpēte un uzkrāti novadpētniecības dokumenti. Daļa no tiem izmantoti izdodot grāmatas "Pūres pagasts" (1997) un "Dārzkopība un Pūre" (2007), foto attēli ievietoti portālā "Zudusī Latvija". Kopš 2023. gada bibliotēka sniedz valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra nodrošinātos pakalpojumus.