Reģitrācijas 

Nr.

Personas nosaukums vai vārds un uzvārds

Reģistrācijas Nr. vai pers. kods

Asenizatora 

adrese

Asenizatora transporta 

marka

Mucas, 

m³

Pakalpojuma cena EUR ar PVN

1.

 

SIA “Tukuma ūdens” 14.02.2019

49203000859

Pasta ielā 29, Tukumā

MAN 14.163

6

3m³ -40, 4m³-45euro, 5m³-50 euro,

6m³-54,99euro un 0,85 par 1km ārpus pilsētas robežas.

 

2.

SIA “Komunālserviss TILDe”

29.03.2019

501003420091

Pasta iela 1A, Tume, Tukuma novads

Landini, Povermondial 115, PMOT T/507/6

5

1m³ - 7euro,

Par attālumu 1 km – 0,90 euro ar PVN

3.

SIA “Tukuma nami”

29.03.2019

40003397810

Kurzemes ielā 9, Tukumā

Mersedes Benz

HP8644

5

1m³ - 11,17 euro; Par attālumu ārpus pilsētas 1km - 0,61euro

4.

SIA “Traktora pakalpojumi”

2705.2019.

50103337701

Spartaka ielā 16-15, Tukumā

Komunāla mašīna B-KM

T-507-3

 

4

1m³ -15 euro; Par attālumu

1euro par km