Reģitrācijas 
Nr.

Personas nosaukums vai vārds un uzvārds

Reģistrācijas Nr. vai pers. kods

Asenizatora 
adrese

Asenizatora transporta 
marka

Mucas, 
m³

Pakalpojuma cena EUR ar PVN

1.

 

SIA “Tukuma ūdens” 14.02.2019

49203000859

Pasta ielā 29, Tukumā

MAN 14.163

6

3m³ - 40 EUR,
4m³- 45 EUR,
5m³- 50 EUR,
6m³-54,99EUR un 0,85 EUR par 1km ārpus pilsētas robežas.

2.

SIA “Komunālserviss TILDe”
29.03.2019

501003420091

Pasta iela 1A, Tume, Tukuma novads

Landini, Povermondial 115, PMOT T/507/6

5

1m³ - 7 EUR,
Par attālumu 1 km – 0,90 EUR ar PVN

3.

SIA “Tukuma nami”
29.03.2019

40003397810

Kurzemes ielā 9, Tukumā

Mersedes Benz
HP8644

5

1m³ - 11,17 EUR; Par attālumu ārpus pilsētas 1km - 0,61 EUR

4.

SIA “Traktora pakalpojumi”
2705.2019.

50103337701

Spartaka ielā 16-15, Tukumā

Komunāla mašīna B-KM
T-507-3

4

1m³ - 15 EUR;  
Par attālumu 1 EUR par km

5.

SIA “SKAP”
28.07.2023.

4210309921 Dzirnavu iela 41-2, Jūrmala Mercedes Benz 841 PO8396 3.5

1m³ - 10 EUR;
Par attālumu EUR par km

6. SIA “Gatis Kalnpurs” 44103142283 “Klnpuri”, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads Mercedes Benz Atego 1017 GK_100 6

1m³ - 10 EUR;
Par attālumu 
EUR par km