Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

 • iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;
 • ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk CVK) attiecīgo iniciatīvu reģistrējusi. Šobrīd parakstīties var par trīs iniciatīvām. Tās ir:

 1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
 2. “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu.
 3. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”. 

Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības un partijas. Apliecinātās parakstu lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai, ja pakalpojums veikts klātienē pie kāda no darbiniekiem, kas tiesīgi veikt paraksta apliecināšanu.

Pirmajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2021. gada 30. jūlijā un beidzas 2022. gada 29. jūlijā.  Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa - biedrība “Latvijas vīru biedrība”. 

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Rīga, Lāčplēša iela 23 - 11, LV-1011. Iniciatīvas grupas kontakti:  info@virubiedriba.lv, tālr.26559304.

Otrajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2021. gada 25. septembrī un beidzas 2022. gada 24. septembrī. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa – biedrība „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”. 

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Graudu iela 68a, Rīga, LV-1058, tālr. 29407707, info@atvertaparvaldiba.lv.

Trešajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2022. gada 25. janvārī un beidzas 2023. gada 24. janvārī. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa – biedrība “Brīvību tautai”.

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Kandavas iela 29A – 86, Rīga, LV-1083, Iniciatīvas grupas kontakti:  ingus.tamanis@tutanota.com , tālr.29484266

Vēlētāji var parakstīties elektroniski. Tādā gadījumā tas ir bezmaksas pakalpojums vēlētājiem. Parakstu vākšanas e-pakalpojums pieejams portālā Latvija.lv. Izvēloties parakstīties elektroniski, vēlētājam nekādas papildus darbības nav jāveic.

Parakstus klātienē apliecina dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībās, bāriņtiesas, kuras veic notariālas darbības, pagastu pārvalžu vadītāji, notāri.

Tukuma novadā klātienē parakstus apliecina Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pagastu pārvaldēs, bāriņtiesu darbinieki, kuri veic notariālās darbības, kā arī zvērināti notāri. Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta Tukuma novada pašvaldības bāriņtiesas darbības teritorijā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Parakstu apliecināšanas vietas Tukuma novadā un tālruņi uzziņām:

(pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, pagastu pārvaldēs)

 • Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, tālr.6310723226603299;
 • Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde, „Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, tālr.2026150827002079;
 • Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, „Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, tālr.2941327326741540;
 • Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde, „Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads, tālr.6319124628664639;
 • Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs, „Pagasts”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, tālr.6315460327873224;29627423;
 • Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, Ezera iela 1A, Sēmes pagasts, Tukuma novads, tālr.6318171029150637;
 • Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma novads, tālr.29627423;
 • Zentenes pagasta pakalpojumu centrs, „Gobas”, Zentenes pagasts, Tukuma novads, tālr.6315451029627423;
 • Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, „Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, tālr.6319810427231141;
 • Kopienas centrs „Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, tālr.26741540;
 • Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs, „Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, tālr.631546522932391926741540;
 • Tumes un Degoles pagastu pārvalde, Tumes pakalpojumu centrs, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, tālr.29107520;
 • Skolas iela 3A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, tālr.27002079;
 • Degoles pagasta pakalpojumu centrs, „Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, tālr.26518987;
 • „Rubeņi”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, tālr.27002079.
 • Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, tālr. 29146413.
 • Lapmežciema pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, tālr. 29348883.
 • Smārdes pagasta pārvalde, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, tālr. 63192244.
 • Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85, Engure, Tukuma novads, tālr. 24400167.
 • Kandavas un pagastu apvienība, Dārza iela 6, Kandava, Tukuma novads, tālr. 63182028.
 • Zantes pagasta pārvalde, Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads, tālr. 29165796.
 • Zemītes pagasta pārvalde,Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads, tālr. 25427223.
 • Matkules pagasta pārvalde, “Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads, tālr. 25482852.
 • Vānes pagasta pārvalde, Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads, tālr. 26550459.
 • Cēres pagasta pārvalde, “Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Tukuma novads, tālr. 29143828.

(pie notāriem)

 • Katrīnas laukums 1, Tukums, Tukuma novads, tālr. 63125361.

Tiesības parakstīties ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīšanās vietā jāierodas, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību. Atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā reālās izmaksas, kas saistītas ar parakstu apliecināšanu, Tukuma novada pašvaldība noteikusi maksu par parakstu vākšanu 1,40 euro pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, pagastu pārvaldēs. (Tukuma novada Domes 2015. gada 26. novembra lēmums, protokols Nr.13, 15.§ “Par maksas noteikšanu par paraksta īstuma apliecināšanu). Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls, (slimība, invaliditāte vai cits) parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā. Normatīvie dokumenti, kā arī veidlapas pieejami CVK mājaslapā www.cvk.lv.  

Informācija par iniciatīvām, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai CVK, pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā "Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrētās iniciatīvas". Iepriekš minētajā mājaslapā meklējama arī precīza informācija par parakstīšanās iespējām, parakstu apliecināšanas vietām, adresēm, parakstu apliecinātājiem, darba laikiem un maksu par parakstu apliecināšanu.

Informāciju apkopoja:
Tukuma novada vēlēšanu komisija

14. Saeimas vēlēšanas 1. oktobrī

Ilustratīvs attēls

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14. Saeimas – vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Vēlētāji balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no 7.00 līdz 20.00.

Tukuma novadā būs atvērti 29 iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

855

VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA

Jelgavas iela 20, Tukums, Tukuma novads

856

TUKUMA 2. VIDUSSKOLA

Raudas iela 16, Tukums, Tukuma novads

857

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

Lielā iela 1, Tukums, Tukuma novads

 

858

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads

859

TUKUMA NOVADA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads

 

860

TUKUMA SPORTA SKOLA

Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma novads

861

KANDAVAS SPORTA HALLE

Skolas iela 12, Kandava, Tukuma novads

862

KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS

Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma novads

 

863

CĒRES SPORTA HALLE

Skolas iela 1, Cēres pag., Tukuma novads

864

 

KULTŪRAS NAMS

"Tūjas", Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads

865

 

ZEMĪTES TAUTAS NAMS

"Cerības", Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads

866

DEGOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA

 

"Irbes"-1, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads

867

DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMS

 

"Biedrību Nams", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

868

ENGURES KULTŪRAS NAMS

 

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads

869

IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS

"Svēteļi", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

870

JAUNPILS SPORTA NAMS

 

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads

871

JAUNSĀTU TAUTAS NAMS

 

"Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

872

 

LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS

 

Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads

873

LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS

"Saules", Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads

874

PŪRES KULTŪRAS NAMS

 

"Vārpas", Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads

875

SĒMES KOPIENAS CENTRS “MŪSMĀJAS”

Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads

876

SLAMPES KULTŪRAS PILS

 

"Kultūras Pils", Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

877

 

SMĀRDES PAGASTMĀJA

 

Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads

878

 

MILZKALNES TAUTAS NAMS

 

"Šlokenbekas Muižas Ansamblis", Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads

879

TUMES KULTŪRAS NAMS

 

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads

880

VĀNES KULTŪRAS NAMS

 

"Gaismiņas", Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads

881

VIESATU KULTŪRAS NAMS

 

"Viekaļas", Viesatas, Viesatu pagasts, Tukuma novads

882

ZANTES KULTŪRAS NAMS

 

Skolas iela 6, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads

883

ZENTENES KULTŪRAS NAMS

 

"Gobas", Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads

Iecirkņu darba laiki:

 • 26. septembrī (pirmdienā) — no 17.00 līdz 20.00;
 • 27. septembrī (otrdienā) — no 8.00 līdz 11.00;
 • 28. septembrī (trešdienā) — no 17.00 līdz 20.00;
 • 29. septembrī (ceturtdienā) — no 9.00 līdz 12.00;
 • 30. septembrī (piektdienā) — no 10.00 līdz 16.00.

Līdz vēlēšanām to darba laikā iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām.

Vēlētāji, kuriem nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā, Tukuma novadā balsi glabāšanā varēs nodot iecirknī Nr. 858, kas darbosies Tukuma novada pašvaldības ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā. Darba laiks:

• pirmdien, 26. septembrī, no 17.00 līdz 20.00,

• ceturtdien, 29. septembrī, no 9.00 līdz 12.00,

• piektdien, 30. septembrī, no 10.00 līdz 16.00

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī.

Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). Šajās Saeimas vēlēšanās varēs vēlēt ar pasi, kam beidzies derīguma termiņš. 16. augustā Valdība atbalstījusi grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā – personas, kam apliecinošā dokumenta derīguma termiņš beidzies no 2020. gada 1. marta dokumentus savu pamattiesību īstenošanai valsts iekšienē varēs izmantot vēl līdz pat 2023. gada 30. aprīlim, ja tie nav kļuvuši nederīgi citu iemeslu dēļ. Lēmuma pamatojums: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz pakalpojumu saņemšanu veidojas milzīgas rindas, bet pieraksts pakalpojumu saņemšanai jāgaida pat mēnešiem.

Plašāka informācija par svarīgākajiem 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošanas darbiem ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē WWW.CVK.lv sadaļā "14. Saeimas vēlēšanas".