Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

 • iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;
 • ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk CVK) attiecīgo iniciatīvu reģistrējusi. Šobrīd parakstīties var par trīs iniciatīvām. Tās ir:

 1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
 2. “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu.
 3. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”. 

Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības un partijas. Apliecinātās parakstu lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai, ja pakalpojums veikts klātienē pie kāda no darbiniekiem, kas tiesīgi veikt paraksta apliecināšanu.

Pirmajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2021. gada 30. jūlijā un beidzas 2022. gada 29. jūlijā.  Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa - biedrība “Latvijas vīru biedrība”. 

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Rīga, Lāčplēša iela 23 - 11, LV-1011. Iniciatīvas grupas kontakti:  info@virubiedriba.lv, tālr.26559304.

Otrajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2021. gada 25. septembrī un beidzas 2022. gada 24. septembrī. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa – biedrība „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”. 

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Graudu iela 68a, Rīga, LV-1058, tālr. 29407707, info@atvertaparvaldiba.lv.

Trešajai iniciatīvai parakstu vākšana sākas 2022. gada 25. janvārī un beidzas 2023. gada 24. janvārī. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa – biedrība “Brīvību tautai”.

Apliecināto parakstu lapu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Kandavas iela 29A – 86, Rīga, LV-1083, Iniciatīvas grupas kontakti:  ingus.tamanis@tutanota.com , tālr.29484266

Vēlētāji var parakstīties elektroniski. Tādā gadījumā tas ir bezmaksas pakalpojums vēlētājiem. Parakstu vākšanas e-pakalpojums pieejams portālā Latvija.lv. Izvēloties parakstīties elektroniski, vēlētājam nekādas papildus darbības nav jāveic.

Parakstus klātienē apliecina dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībās, bāriņtiesas, kuras veic notariālas darbības, pagastu pārvalžu vadītāji, notāri.

Tukuma novadā klātienē parakstus apliecina Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pagastu pārvaldēs, bāriņtiesu darbinieki, kuri veic notariālās darbības, kā arī zvērināti notāri. Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta Tukuma novada pašvaldības bāriņtiesas darbības teritorijā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Parakstu apliecināšanas vietas Tukuma novadā un tālruņi uzziņām:

(pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, pagastu pārvaldēs)

 • Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, tālr.6310723226603299;
 • Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde, „Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, tālr.2026150827002079;
 • Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, „Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, tālr.2941327326741540;
 • Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde, „Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads, tālr.6319124628664639;
 • Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs, „Pagasts”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, tālr.6315460327873224;29627423;
 • Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, Ezera iela 1A, Sēmes pagasts, Tukuma novads, tālr.6318171029150637;
 • Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma novads, tālr.29627423;
 • Zentenes pagasta pakalpojumu centrs, „Gobas”, Zentenes pagasts, Tukuma novads, tālr.6315451029627423;
 • Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, „Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, tālr.6319810427231141;
 • Kopienas centrs „Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, tālr.26741540;
 • Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs, „Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, tālr.631546522932391926741540;
 • Tumes un Degoles pagastu pārvalde, Tumes pakalpojumu centrs, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, tālr.29107520;
 • Skolas iela 3A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, tālr.27002079;
 • Degoles pagasta pakalpojumu centrs, „Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, tālr.26518987;
 • „Rubeņi”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, tālr.27002079.
 • Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, tālr. 29146413.
 • Lapmežciema pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, tālr. 29348883.
 • Smārdes pagasta pārvalde, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, tālr. 63192244.
 • Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85, Engure, Tukuma novads, tālr. 24400167.
 • Kandavas un pagastu apvienība, Dārza iela 6, Kandava, Tukuma novads, tālr. 63182028.
 • Zantes pagasta pārvalde, Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads, tālr. 29165796.
 • Zemītes pagasta pārvalde,Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads, tālr. 25427223.
 • Matkules pagasta pārvalde, “Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads, tālr. 25482852.
 • Vānes pagasta pārvalde, Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads, tālr. 26550459.
 • Cēres pagasta pārvalde, “Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Tukuma novads, tālr. 29143828.

(pie notāriem)

 • Katrīnas laukums 1, Tukums, Tukuma novads, tālr. 63125361.

Tiesības parakstīties ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīšanās vietā jāierodas, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību. Atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā reālās izmaksas, kas saistītas ar parakstu apliecināšanu, Tukuma novada pašvaldība noteikusi maksu par parakstu vākšanu 1,40 euro pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, pagastu pārvaldēs. (Tukuma novada Domes 2015. gada 26. novembra lēmums, protokols Nr.13, 15.§ “Par maksas noteikšanu par paraksta īstuma apliecināšanu). Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls, (slimība, invaliditāte vai cits) parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā. Normatīvie dokumenti, kā arī veidlapas pieejami CVK mājaslapā www.cvk.lv.  

Informācija par iniciatīvām, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai CVK, pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā "Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrētās iniciatīvas". Iepriekš minētajā mājaslapā meklējama arī precīza informācija par parakstīšanās iespējām, parakstu apliecināšanas vietām, adresēm, parakstu apliecinātājiem, darba laikiem un maksu par parakstu apliecināšanu.

Informāciju apkopoja:
Tukuma novada vēlēšanu komisija