Pures_pagasts_Large
Pūres un Jaunsātu pagasta ģerbonis

 

Par pagastu

Pūres pagasta teritorija – 102,5 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1569, uz 01.01.2015. - 1537, uz 01.01.2016. - 1482, uz 01.01.2017. - 1443, uz 01.01.2018. - 1441.

Pūres pagasts atrodas ziemeļdaļā un robežojas ar Kandavas novadu, Sēmes, Jaunsātu un Zentenes pagastiem, platība –102 km2. Teritoriju šķērso Rīgas – Ventspils šoseja un dzelzceļš. Līdz novada centram Tukums – 20 km, līdz Rīgai – 86 km.

Vēsturiski pagasts atrodas starp Zemgali un Kurzemi, vietā, kur Abava met līkločus, un par tās apdzīvotību liecina Reiņu un Zviedru senkapos veiktie izrakumi, kuri attiecas uz dzelzs laikmetu (2.gt. pirms Kristus dzimšanas). 13.gs. Pūre ietilpst senajā Vanemas valstī, bet Pūres vārds –Pyrre – Livonijas vēsturē rakstīts 1230.gadā. Pūres muiža dokumentos pirmo reizi minēta 1407.gadā, kad tiek izlēņoti zemes gabali pie Abavas. No 1728.g. – 1920.g. Pūres muižā valda Rennes dzimta. 1921.gadā Pūres muižā izveido Valsts Dārzniecību, bet 1930.gadā – Pūres dārzkopības izmēģinājumu staciju (Pūres DIS). No tā laika Pūres vārds tiek saistīts ar augļkopību.

Pēc 1866.gada pašvaldību likuma, Pūres pagasts atbrīvojas no muižas aizbildniecības. Veidojot savu centru, uzceļ pagasta namu (1889), magazīnas klēti un skolu. 1925.gadā, pēc pašvaldību reformas, Pūres pagasts tiek iekļauts Tukuma apriņķī, bet 1950. gadā, pievienojot Daigones ciemu, - Kandavas rajonā. Pārmaiņas pagasta valdē notiek pēc 1940.gada. Reizē ar valdības pieņemto lēmumu par pašvaldību reorganizāciju, izpildkomitejām tiek dots rīkojums uzsākt zemes reformu, kā arī sastādīt "tautas ienaidnieku" sarakstus. No toreizējā Pūres pagasta 1941.gadā uz Sibīriju tiek izsūtīti 19, bet 1949.gadā –39 iedzīvotāji. Pēc izvešanām, jaunizveidotajos lauksaimniecības arteļos notiek pūrenieku masveida iestāšanās kolhozos. 1973.gadā pagasta teritorija tiek palielināta, jo tai pievieno daļu no Dzirciema. No tā laika pagastā ir apdzīvota vieta Lamiņi.

1994.gadā, reorganizējoties Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijai, izveidojas SIA"Pūres dārzi", Valsts Pūres DIS, SIA "Pūres cehs", ZKS "Pūres Grauds". No minētajiem uzņēmumiem nu jau vairāk kā 10 gadus sekmīgi strādā un attīstās uzņēmumi SIA "Pure Food" (bij. Pūres cehs), SIA "Pūres Dārzi" un AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija".

Tradīcija Pūrē audzēt augļu kokus, augļus, dārzeņus un elites graudaugu sēklas turpinās, jo ar šīm lauksaimniecības kultūrām nodarbojas vairākas zemnieku saimniecības.

Pūres pagasta kontakti

Pūres pagasta pakalpojumu centrs
"Vārpas", Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Tālrunis: 28664639
e-pasts: pure@tukums.lv

Pūres pagasta pakalpojumu centra darba laiki:

- pirmdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00
- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00
- piektdienās 8.00 - 15.00

 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns

Tālrunis 28664673

e-pasts: edgars.keirans@tukums.lv

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Pūres pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

 • pirmdienās 16.00 - 18.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Maira Jomerte, tālrunis 29627423

Pieņemšanas laiki ("Vārpas", Pūres pagasts):

 • piektdienās 8.00 - 12.00 

Sociālā darba speciālisti Pūres un Jaunsātu teritoriālajās vienībās (kontaktinformācija šeit)


Ģimenes ārstes prakse

Baiba Neiberga, tālrunis 28345932

Pūres pagasta izglītība

Pūres pamatskola

Pūres pamatskola „Skola”, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV – 3124
            Direktors Haralds Lučkovskis;

            Tālruņi  63191207

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles tālrunis 25446177

e-pastspuresskola@tukums.lv   
           

Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”
            Zemeņu iela 7, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124
            Direktore Velga Dektere
            Tālrunis 63191140;
            e-pasts: 
velgade@inbox.lvzemenite@tukums.lv

 

Pūres pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte” dibināta 1968. gadā. Kopš 1972.gada iestāde darbojas bērnudārza vajadzībām projektētā ēkā ar plašu teritoriju, kurā iekārtoti zālāji ar puķu dobēm un augļu kociņiem, sporta zona un rotaļu laukumi bērnu kustību aktivitāšu organizēšanai.

Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zemenīte” piedāvā bērniem apgūt licencētās pirmsskolas izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas.

„Zemenītē” vienmēr tikušas godātas latviskās tradīcijas, svinēti gadskārtu ieražu svētki un organizēti pasākumi brīvā dabā. Iestādē darbs notiek latviešu valodā.

PII “Zemenīte” ir:

- Sastapšanās vieta bērniem, kur viņi mācās draudzīgi sadzīvot, kur viņiem ir kopīgas spēles, nodarbības un izpriecas.

- Izglītības vieta bērnu radošo, motoro, sociālo vēlmju veicināšanai, bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.

- Aprūpes vieta, kur kvalificēti pedagogi garantē bērnu tālāko fizisko un garīgo attīstību.

- konsultāciju centrs, kur bērnu vecāki var saņemt profesionālus padomus bērnu audzināšanas jautājumos un krīzes situācijās.

Iestādē darbojas 5 grupas: 1.jaunākā grupa - divgadīgiem bērniem, 2.jaunākā grupa – trīsgadīgiem bērniem, vidējā grupa - četrgadīgiem bērniem,  vecākā grupa  - piecgadīgiem bērniem un vecākā  grupa ar  darba laiku 7 stundas, bērniem, kas apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu.

Darba laiks: katru darba dienu no 7.00 līdz 19.00

 

Pūres kultūras nams 
Adrese: Vārpas, Pūre, Pūres pagasts,Tukuma novads LV-3124

Vadītāja Inese Vīnšteine
Tālr. +371 29100681; e-pasts:  inese.vinsteine@tukums.lv

Amatiermāklas kolektīvi un interešu grupas

 • Sieviešu koris “Abava”;
 • Folkloras kopa “Pūrlāde”;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pūre”;
 • Jauniešu deju kolektīvs “Pūrenieks”;
 • Amatierteātris “Lai iet! “;
 • Vokālais ansamblis “Smaidas”;
 • Jauniešu vokāli instrumentālā grupa “Rācenīši”;
 • Pirmsskolas bērnu dziesmu grupa “Ķipars”;
 • Bērnu teātris “Ābolītis”;
 • Pirmsskolas deju grupa ‘Ķipari”;
 • Mūsdienu deju grupa “Regreso”;
 • Bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi “;
 • Skolēnu deju kolektivs “Jampadracis”.

Kultūras namā darbojas:

 • Vingrošanas grupa “Balansā”;
 • Aerobikas grupa “Trifeles”;
 • Gleznošanas studija “Pindzeles un Coo”.

Pūres pagasta bibliotēka
Adrese: Pūre 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Vadītāja Valda Dzelzkalēja   
Tālr. +371 25611505

Darbalaiks:

 • Pirmdiena – Piektdiena  10.00 – 18.00

Lamiņu bibliopunktā pirmdienās no 8.00 līdz 16.00

Pūres pagasta sports

Sporta organizators Pūres un Jaunsātu pagastos

Biedrība – sporta klubs „Pūre"
 http://pureklubs.weebly.com/

Uldis Ersts tālrunis 2618152

Kapu svētki Pūres pagasta kapsētās

2021. gada 29.augustā

Pūres kapi 13.00

Luntes kapi 14.00

Ķīšu kapi 15.00

Krātiņu kapi 16.00

Cērnieku kapi 17.00