Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, 73. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. punktu un SIA “Interbaltija” atzinumiem, ar Tukuma novada domes 29. jūnija lēmumu (prot. Nr. 8, 20. §) tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis lauksaimniecības zemei atsevišķos Tukuma novada pagastos un Kandavas pilsētā par 1 ha gadā, kas ir spēkā no 2023. gada gada 1. jūlija:

 • Cēres pagasta teritorijā 116,00 EUR;
 • Degoles pagasta teritorijā 175,00 EUR;
 • Džūkstes pagasta teritorijā 170,00 EUR;
 • Irlavas pagasta teritorijā 145,00 EUR;
 • Jaunpils pagasta teritorijā 174,00 EUR;
 • Jaunsātu pagasta teritorijā 143,00 EUR;
 • Kandavas pilsētas teritorijā 143,00 EUR;
 • Kandavas pagasta teritorijā 142,00 EUR;
 • Lestenes pagasta teritorijā 167,00 EUR;
 • Matkules pagasta teritorijā 140,00 EUR;
 • Pūres pagasta teritorijā 153,00 EUR;
 • Sēmes pagasta teritorijā 133,00 EUR;
 • Slampes pagasta teritorijā 172,00 EUR;
 • Smārdes pagasta teritorijā 149,00 EUR;
 • Tumes pagasta teritorijā 174,00 EUR;
 • Vānes pagasta teritorijā 143,00 EUR;
 • Viesatu pagasta teritorijā 128,00 EUR;
 • Zantes pagasta teritorijā 142,00 EUR;
 • Zemītes pagasta teritorijā 148,00 EUR;
 • Zentenes pagasta teritorijā 121,00 EUR.

Zemes nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz šā lēmuma pieņemšanai un kuru termiņš beigsies pēc 2023. gada 31. decembra, ar šo lēmumu apstiprinātā nomas maksa piemērojama no 2024. gada 1. janvāra.