Iestādes nosaukums Smārdes pagasta bibliotēka    
Adrese Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV- 3129
Iestādes vadītājs Gunta Frišfelde
Kontaktinformācija

+371 63192139, +371 27655251,
smardesbiblioteka@inbox.lv

Dibināšanas gads 1967.

Smārdes ciema bibliotēka savu darbību sākusi 1967. gadā kā 2. bibliotēka Smārdes pagastā. 1. bibliotēka bija Ozolpilī, Smārdes pagasta valdes namā no 1931. gada.

Arhīva izrakstā, no Smārdes DDP izpildkomitejas sēdes protokola Nr.1. no 24.01.1968, lasām:

 "Ciemā pie Smārdes stacijas - "Kūdras ciematā", sākot ar 1967. gada 1. oktobri atvērta otra bibliotēka. Lai bibliotēka varētu uzsākt darbību, no Smārdes ciema 1. bibliotēkas jānodod ciema 2. bibliotēkai 819 grāmatas, par summu rbļ. 566.66"

  • No 1967-1970. gadam tā atradās Kūdras ciematā;
  • 1970. gadā bibliotēku atvēra Smārdes  centra daudzdzīvokļu mājā;
  • 2003. gadā bibliotēka pārcēlās uz skaistām, plašām telpām "Pagastmājā".