Pašlaik nav brīvo medību platību! 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Platība, ha
1. "Liedagas" 90500050957 2.8
2. "Liedagas" 90500040108 11.56
3. "Krūmmeži" 90500051334 8.1
4. "Dailes" 90500050531 0.66
5. "Ezera zeme" 90500040120 2.15
6. "Ezera zeme" 90500040121 2.05
7. "Cīruļpļavas" 90500020087 0.9
8. "Vectintes" 90500040014 4.6
9. "Vectintes" 90500040050 0.83
10. "Vectintes" 90500040048 3.82
11. "Mazcelmāji" 90500040051 1.21
12. "Mazcelmāji" 90500051137 1.1
13. "Engures pagasta izgāztuve" 90500050953 2.425
14. "Bez adreses" 90500051284 0.59
15. "Bez adreses" 90500051190 0.5
16. "Bez adreses" 90500040052 0.06
17. "Bez adreses" 90500090544 0.3
18. "Vecrugāji" 90500050515 1.4812
19. "Ķalsiņas" 90500051163 1.95
20. "Dārzi" 90500070179 0.2281
21. "Pansija" 90500070257 1.84
22. "Plieņciema pagatsmeži" 90500070377 6.3
23. "Plieņciema pagatsmeži" 90500070379 1.17
24. "Apšumežs" 90500080483 1.79
25. "Mežapase" 90500080494 0.61

Pašlaik nav brīvo medību platību! 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Platība, ha
1. Jaunpils starpgabali 90560030139 7,1
2. Jaunpils starpgabali 90560070139 19,06
3. Jaunpils starpgabali 90560100139 14,36
4. Sadzīves atkritumu izgāztuve Vecvagares 90560050049 3,1355
5. Pie Ezeriņiem 90560050067 3,4
6. Teikas-VLIS 90560050079 1,27
7. Centra mazdārziņi 90560080109 10,13
8. Mežasveikuļi 90560070110 7,4

Pašlaik nav brīvo medību platību! 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Platība, ha
1. “Baroni” 90620140151 4,02
2. “Krasti” 90620150203 3,3

Medību kolektīvi aicināti pieteikties iesniedzot iesniegumu Kandavas un pagastu apvienībā, līdz 2024. gada 20. februārim. 

Pašlaik nav brīvo medību platību! 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Platība, ha
1. Mežvidi 90900010073 2,5
2. Mežvidi 90900010073 2,3
3. Pēternieku dīķis 90900010083 4,2
4. Kiluži 90900020010 3,18
5. Bumbuļi 90900020266 4,96
6. Vārnu krogs 90900020283 0,5