Lauksaimniecībā izmantotās zemes iznomājamie zemesgabali Tukuma novadā (bez apbūves tiesībām)

 

Slampes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Noma 1 90800110490   9,3 2,1 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.09.2021. Nomas maksa gadā 130 EUR/ha bez PVN
2. Noma 1 90800110490 9,3 3,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 21.02.2022.
Nomas maksa gadā 130 EUR/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. 29230323.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Vēsmiņas 90480030113 1,0 0,7 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.04.2020. Nomas maksa gadā 90,30 euro bez PVN (129 euro/ha)
2.  Naftas vads Polocka- Ventspils 384 km 90480010365 12,81 11,97

0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

25.10.2022. Nomas maksa gadā 129 euro/ha bez PVN
3.  Naftas vads Polocka- Ventspils 385 km 90480010438 11,63 9,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2022. Nomas maksa gadā 129 euro/ha bez PVN
4. Jaunvaļņi 90480010372 8,288 8,288 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 10.01.2023. Nomas maksa gadā 129 euro/ha bez PVN. Nomasa tiesības līdz 01.11.2023.

Pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. 29230323.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050139 1,4  1,0  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
2.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050140  1,0 0,9 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
3.

"Lieknes"

Sēmes pag.

90780050107 1.7 1.4 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.07.2020. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkeviča, tālr. 26430536.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pašvaldības zeme 90960040198 1,97 1,65 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 143.55 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
2. Pašvaldības zeme 90960020225  0,9 0,6 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 52,20 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
3. "Iesalnieku ferma" 9096 003 0072 22,4 22,4 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.05.2022.  

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča

Tālr. +371 26430536

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1 Mazlīdakas 90540010129 0,7871 0,7871 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 18.05.2021. nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
2. Akmeņnieki 90540010126  3,4950 0,7 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019.

nomas maksa gadā 75,60 euro (bez PVN) (108 euro/ha)

3. Bez nosaukuma 90540050179 2,0 2,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.09.2020. nomas maksa 108 eur/ha (bez PVN)
4. Mazlīdakas 90540010129

0,7871

0,7871 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
5. Pie Dzirnavnieku kaltes 90540040199 1,313 1,313 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 141,80 euro  (bez PVN) (108 euro/ha)

Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. 29405027.

Tālr. +371 29405027

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Silenieki    90680030142   1,0 1,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 14.11.2022.

Pašvaldībai piekritīgā zeme

2.            Upenieki         9068003 0361   1,6 1,6 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 14.11.2022. Pašvaldībai piekritīgā zeme

Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. 29405027.

Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretāre Maruta Biezbārde, tālr. 29413273. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Rāvas 90840060043 1,23 0,84 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 16.09.2020. Nomas maksa  124 euro/ha bez PVN
2. Mazgaidiņas 90840050056 3,5 3,5 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 22.03.2022. 2,9 ha lauksaimniecības zemes

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. 26454277.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Silmači 90460060079 4,8 4,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 24.01.2020. Nomas maksa gadā 609,60 euro bez PVN (127 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. 26454277.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

"Vaivari"

Pūres pag.

90740040232 1,12 1,12 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 29.05.2020. Nomas maksa gadā 113 eur/ha bez PVN
2. Bez nosaukuma 90740020036 1,3 1,3 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 15.04.2019. rezerves zemes fonds
3.

"Vaivari"

Pūres pag.

90740040232 1,12 1,12 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.05.2018. pašvaldībai piekritīgā zeme

Pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. 28664673.

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pagasts 90580020121 1,4595 1,4595 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 21.05.2019 nomas maksa gadā 159,09 (bez PVN) (109 euro/ha)

Pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. 28664673.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Vērškalēji 90820080079 3,03 3,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 28.04.2022. Nomas maksa gadā 104 EUR/ha bez PVN

Pieteikties var līdz 13.05.2022.