Lauksaimniecībā izmantotās zemes iznomājamie zemesgabali Tukuma novadā (bez apbūves tiesībām)

 

Džūkstes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Bez adreses 90480030262  2,91 2,91 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 03.11.2021. Nomas maksa gadā 129 EUR/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. 29230323.

Lestenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Mednieki 90680030147     2,0 2,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.11.2021. Pašvaldībai piekritīgā zeme

Pieteikties, zvanot Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretārei Marutai Biezbārdei. Tālr. 29413273.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050139 1,4  1,0  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
2.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050140  1,0 0,9 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN

Pieteikties iznomāt šo zemi var no 2021. gada 24. aprīļa līdz 2021. gada 24. maijam.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  

"Lieknes"

Sēmes pag.

90780050107 1.7 1.4 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.07.2020. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN

Pieteikties iznomāt šo zemi var no 2020.gada 7. jūlija līdz 2020. gada 6. augustam.

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkeviča

Tālr. +371 26430536

Slampes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Noma 1 90800110490   9,3 2,1 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.09.2021. Nomas maksa gadā 130 EUR/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. 29230323.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Bez nosaukuma 90680020148 2,3  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 26.03.2021. Valsts zemes rezerves fonds

Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretāre Maruta Biezbārde

Tālr. +371 29413273

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Celmiņi 90680030154   20,5 2,0  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 06.01.2021. (bez PVN) (129 euro/ha)
2. Mednieki 90680030147 16,0 1,3 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.11.2020. (bez PVN) (129 euro/ha)
3. Stariņi   90680030115  2,0 2,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.01.2020 pašvaldībai piekritīgā zeme
4. Celmiņi 90680030154   3,2 3,2 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 29.10.2019. pašvaldībai piekritīgā zeme
5. Mednieki 90680030147 16,0 1,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 232,20 euro (bez PVN) (129 euro/ha)
6. Zariņi 90680030143 13,8313 1,5 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 193.50 euro  (bez PVN) (129 euro/ha)
7. Kalējiņi 90680030138 16,2 2,5 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.05.2018. pašvaldībai piekritīgā zeme

Pārvaldes vadītājs  Vilnis Janševskis 

Tālr. +371 29405027

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pašvaldības zeme 90960040198 1,97 1,65 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 143.55 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
2. Pašvaldības zeme 90960020225  0,9 0,6 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 52,20 euro (bez PVN) (87 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča

Tālr. +371 26430536

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1 Mazlīdakas 90540010129 0,7871 0,7871 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 18.05.2021. nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
2. Akmeņnieki 90540010126  3,4950 0,7 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019.

nomas maksa gadā 75,60 euro (bez PVN) (108 euro/ha)

3. Bez nosaukuma 90540050179 2,0 2,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.09.2020. nomas maksa 108 eur/ha (bez PVN)
4. Mazlīdakas 90540010129

0,7871

0,7871 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
5. Pie Dzirnavnieku kaltes 90540040199 1,313 1,313 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.2019 nomas maksa gadā 141,80 euro  (bez PVN) (108 euro/ha)

Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis 

Tālr. +371 29405027

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Rāvas 90840060043 1,23 0,84 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 16.09.2020. Nomas maksa  124 euro/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa

Tālr. +371 26454277

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pagasts 90580020121 1,4595 1,4595 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 21.05.2019 nomas maksa gadā 159,09 (bez PVN) (109 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Santa Heimane

Tālr. +371 26546880

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

"Vaivari"

Pūres pag.

90740040232 1,12 1,12 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 29.05.2020. Nomas maksa gadā 113 eur/ha bez PVN

Pieteikties iznomāt šo zemi var no 2020. gada 29. maija līdz 2020. gada 26. jūnijam pie Pūres pakalpojumu centra sekretāres vai kasieres  

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

Bez nosaukuma

90740020036 1,3 1,3 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 15.04.2019 rezerves zemes fonds
2.

"Vaivari"

Pūres pag.

90740040232 1,12 1,12 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 17.05.2018. pašvaldībai piekritīgā zeme

Pārvaldes vadītāja Santa Heimane 

Tālr. +371 26546880

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Vēsmiņas 90480030113 1,0 0,7 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.04.2020. Nomas maksa gadā 90,30 euro bez PVN (129 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Dace Pole

Tālr. +371 29230323

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Silmači 90460060079 4,8 4,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 24.01.2020. Nomas maksa gadā 609,60 euro bez PVN (127 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa

Tālr. +371 26454277