Lauksaimniecībā izmantotās zemes iznomājamie zemesgabali Tukuma novadā (bez apbūves tiesībām)

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Silmači 90460060079 4,8 4,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 24.01.2020. Nomas maksa gadā 609,60 euro bez PVN (127 euro/ha)

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. 26454277.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Naftas vads Polocka- Ventspils 385 km 90480010438 11,63 9,8 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2022. Nomas maksa gadā 170 euro/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. +371 29230323.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Akmeņnieki 90540010126 1,81 3,1 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 19.09.2023. nomas maksa gadā 145,00 euro (bez PVN)

Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. +371 29405027.

Tālr. +371 29405027

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.              

Pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. +371 28664673.

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Dziedzeri 90680010029 2,0 1,7 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 15.08.2023. Pašvaldībai piekritīgā zeme

Pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. +371 29405027.

Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretāre Maruta Biezbārde, tālr. +371 29413273. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.            

 

Pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. +371 28664673.

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050139 1,4  1,0  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
2.

 "Kārītes"

Sēmes pag.

90780050140  1,0 0,9 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 27.04.2021. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN
3.

"Lieknes"

Sēmes pag.

90780050107 1.7 1.4 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.07.2020. Nomas maksa gadā 86 eur/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkeviča, tālr. 26430536.

Slampes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1.  Slampes kapi (rezerves zemes daļa) 90800110245 3,58 1,05 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.05.2023. Nomas maksa gadā 130,00 EUR/ha bez PVN

Pārvaldes vadītāja Mairita Čuda, tālr. +371 22482880

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Jaunā iela 1C

9082 010 0417

1,1655

1,1655

0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 19.04.2023.

Nomas maksa gadā 104 EUR/ha bez PVN

Pieteikties līdz 19.05.2023.

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns, tālr. +371 29407243

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Mazgaidiņas 90840050056 3,5 3,5 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.05.2023.

2,9 ha lauksaimniecības zemes;

Pieteikšanās no 27.04.2023. līdz 10.05.2023.

Pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. +371 26454277.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pašvaldības zeme 90960040198 1,97 1,65 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 143.55 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
2. Pašvaldības zeme 90960020225  0,9 0,6 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 52,20 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
3. "Iesalnieku ferma" 9096 003 0072 22,4 22,4 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 02.05.2022.  

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča

Tālr. +371 26430536