Lauksaimniecībā izmantotās zemes iznomājamie zemesgabali Tukuma novadā (bez apbūves tiesībām)

 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Galdnieciņi 90440050169 0,1997 0,18  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 116 EUR/ha

2. Kodinātava 90440040069 0,25  0,25  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 116 EUR/ha

Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

3. Sudrabiņu zeme 90440020095 2,18 2,18 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 116 EUR/ha

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366.

p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Jaunklabatas 90460060043 2 2 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 28.02.2024. 13.03.2024.

Nomas maksa gadā 175,00 EUR/ha (bez PVN)

Plašāka informācija: pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. +371 26454277.

 

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītāja Dace Pole, tālr. +371 29230323.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Akmeņnieki 90540010126 1,81 3,1 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 19.09.2023. 19.10.2023. nomas maksa gadā 145,00 euro (bez PVN)

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. +371 29405027.

Tālr. +371 29405027

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. +371 28664673.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Kūrorta iela 11 90110010510 19,9546 0,8 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

2. Lauku iela 8 90110010593 2,4292 0,157 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

3. Ošu iela 11 90110010598 1,2364 0,16  0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 1 gadam

Nomas maksa gadā - 7 EUR

4. Rakumu iela 5 90110010745 7,8571 0,2  0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

5. Valteru iela 12A 90110010529 4,9011 0,9 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

6. Upes iela 6 90110010506 3,93 1,5 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

7. Zemītes iela 20 90110010741 0,1907 0,1907 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

8. Ķimenes 90620160131 0,1 0,1 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

9. Villeri 90620160072 0,2451 0,2451 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

10. Upenāji 90620080171 0,1714 0,1714 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

11. Ābelītes 90620080172 0,3 0,3 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

12. Abavas iela 38 90110010509 6,26 1,5 0501- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (sakņu dārza teritorija) 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā - 7 EUR

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Cirtumi 90620070078 2,3 2,12  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 142 EUR/ha

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Zariņi 90680030143 3,0 3,0 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 18.12.2023. 18.01.2024. Pašvaldībai piekritīgā zeme

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, tālr. +371 29405027.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Stūrīši 90700030275 0,95 0,95 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 140 EUR/ha

Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

2. Dzirnavu iela 3 90700030339 0,5574 0,06 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 140 EUR/ha

3. Priedes 90700030223 4,4 0,133 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 140 EUR/ha

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, tālr. +371 28664673.

 

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Māris Valdmanis, tālr. +371 26430536.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1.   9080 011 0406 1,62 1,62  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 12.07.2024. 12.08.2024.

Nomas termiņš -  līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 172,00 EUR/ha bez PVN

Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Plašāka informācija: pārvaldes vadītāja Mairita Čuda, tālr. +371 22482880

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns, tālr. +371 29407243

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija: pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, tālr. +371 26454277.

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Jaunais šķūnis 90880010362 0,13 0,13 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 143 EUR/ha

2. Vidi 90880070099 1,0182 0,2182  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 05.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 143 EUR/ha

Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha   Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Centrs Dangas 90920030181 2,14 0,07 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.02.2024. 07.03.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 142 EUR/ha

2. Mazdārziņi 90920030218 0,6 0,07 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.02.2024. 07.03.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 142 EUR/ha

3. Centrs Druvas 90920030179 15,82 2,0 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 07.02.2024. 07.03.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 142 EUR/ha

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nr.p.k. Nosaukums Zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Pieteikšanās beigu termiņš Piezīmes
1. Dūksnāji 90940010479 2,5 0,2  0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 06.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 148 EUR/ha

2. Centrs 90960020225  2,67 0,9 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 06.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 148 EUR/ha

3. Rema 90940010406 4,5 4,5 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 06.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 148 EUR/ha

4. Pūces 90940010509 2,89 0,89 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 05.01.2024. 06.02.2024.

Nomas termiņš - līdz 5 gadiem

Nomas maksa gadā 148 EUR/ha

Plašāka informācija sazinoties ar Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldnieci Evitu Freimani, tālr. +371 25404841 vai +371 63107366. 

Nav aktuālu nomas sludinājumu! 

Plašāka informācija:  pārvaldes vadītājs Māris Valdmanis, tālr. +371 26430536.