Darbinieki

Maira Zonenberga

Pārvaldes vadītāja p.i. uz laiku, galvenā nekustamā īpašuma speciāliste
pasts [at] tukums.lv

Ģirts Ruģelis

Vietnieks komunālajos jautājumos
girts.rugelis [at] tukums.lv

Baiba Zonberga-Koptjajeva

Nekustamā īpašuma speciāliste
baiba.zonberga-koptjajeva [at] tukums.lv

Dzintra Šmite

Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
dzintra.smite [at] tukums.lv

Sigrija Kairiša

Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
sigrija.kairisa [at] tukums.lv

Baiba Peizuma

Speciāliste mājokļu jautājumos
baiba.peizuma [at] tukums.lv

Ligita Proņina

Speciāliste mājokļu jautājumos
ligita.pronina [at] tukums.lv

Leonarda Koršunova

Ceļu inženiere
leonarda.korsunova [at] tukums.lv

Ramona Vētra

Būvinženiere
ramona.vetra [at] tukums.lv

Maija Fogele

Ainavu arhitekte
maija.fogele [at] tukums.lv

Aivis Riekstiņš

Vecākais saimniecības pārzinis
pasts [at] tukums.lv

Kaspars Nagla

Saimniecības pārziņa palīgs
pasts [at] tukums.lv

Artis Gailis

Automobīļa vadītājs
pasts [at] tukums.lv

Rolands Ozoliņš

Automobīļa vadītājs
pasts [at] tukums.lv