Par pagastu

Degoles pagasta teritorija – 67,6 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 687, uz 01.01.2015. - 677, uz 01.01.2016. -685, uz 01.01.2017 - 697, uz 01.01.2018. – 667.

Lielākās apdzīvotās vietas Degoles pagastā - Vienība (pagasta centrs), Degole, Garauši. 1945. gada septembrī Irlavas pagasta «Gausāju» mājās tika izveidota Degoles ciema padome. 1960. gadā Degoles ciemam pievienoja Mežnieku ciema padomju saimniecības «Irlava» teritoriju, 1962. gadā - Praviņu ciemu, 1968. gadā - Slampes ciema padomju saimniecības «Vienība» teritoriju. 1973. gadā daļu Degoles ciema iekļāva Lestenes ciemā. 1975. gadā Degoles ciemam pievienoja daļu Irlavas un Viesātu ciemu teritorijas, bet 1977. gadā - vēl daļu Irlavas ciema teritorijas. 1979. gadā daļa Degoles ciema teritorijas iekļauta Irlavas un Jaunpils ciemos. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Degoles pagasts kā administratīvā teritorija tika iekļauts Tukuma novadā.

Ar ko lepojas Degoles pagasta iedzīvotāji

Ar mākslinieci Dzidru Baumu (1930.). Pamatā akvareļdarbi - ziedi un klusā daba. Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Darbu izstāde Džūkstes pagastā A.Lerha - Puškaiša muzejā ar 2005.gada 12.martu.

Ar saviem ilggadējiem un iecienītiem skolotājiem, bijušajiem un esošajiem - Lidiju un  Edvīnu Putniekiem, Emīliju Arbeiteri, Noru Zaķi, Āriju Vertulaiti, Veltu Helvigu, Hariju Helvigu, kuru darba mēraukla ir viņu skolēnu neizmērojamā uzticība un mīlestība un pagasta skolā ieguldītais darbs.

Ar bijušajiem skolas audzēkņiem - Aigu Zagorsku (Ivanovieni tagad Paegli), kura piedalījās olimpiskajās spēlēs Barselonā (riteņbraukšanā), Birutu Sproģi - Rīgas muzikālā teātra aktrisi.

Degoles pagasta kontakti

Degoles pagasta pakalpojumu centrs
"Griezes", Degoles pagasts, Tukuma novads, LV-3140

Tālrunis 26518987

e-pasts: degole@tukums.lv 


Degoles pagasta pakalpojumu centra sekretāres darba laiki: 

- pirmdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

- otrdienās, ceturtdienās 13.00 - 17.00

Degoles pakalpojumu centra kasieres darba laiki:

        - otrdienās 12.30 - 16.30

        - piektdienās 8.00 - 12.00

 

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja

Lidija Legzdiņa, tālrunis 26454277
e-pasts: lidija.legzdina@tukums.lv 

Pārvaldes vadītāja iedzīvotājus Degoles pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 13.00 - 15.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Maira Važa, tālrunis 27002079

Pieņemšanas laiks (Degoles pagasts, "Rubeņi"):

- otrdienās 10.00 - 14.00


Sociālā darba speciālisti Tumes un Degoles teritoriālajās vienībās (kontaktinformācija šeit)
 

Iedzīvotāju pieņemšana Degoles pagasta "Rubeņi":

- trešdienās 10.00 - 13.00

Degoles pagasta izglītība

Degoles pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības grupa "Bitīte"

"Rubeņi”-9, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, LV-3140

Atbildīgā persona ir Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, audzinātājas Ruta Neimande un Laura Rozenbite
-          tālrunis 28648452

-          e-pasts: tume@tukums.lv

 

Degoles pagasta kultūra

Degoles pagasta bibliotēka

“Irbes”-1, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads, LV-3140
Vadītāja Sandra Platace, tālrunis 63154034
e-pasts: sandra.platace@infonet.lv

 

Degoles pagasta sports

Sporta darba organizators Tālivaldis Krūmiņš

Tālrunis 26490094

e-pasts: talkrums@inbox.lv

Kapu svētki Tumes un Degoles pagastu kapsētās

2021. gada 8. augustā 

10:00 Ķīļu kapos

11:00 Zibens kapos

12:00 Gailīšu kapos

13:00 Čomu kapos

14:00 Luiku kapos

15:00 Viksu kapos

16:00 Praviņu kapos

Piemiņas brīdi vadīs Oskars Laugalis un Dace Pētersone.

Kapu svētki