Tume_1_Large
Tumes pagasta ģerbonis

 

Par pagastu

Tumes pagasta teritorija – 111,8 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1847, uz 01.01.2015. - 1852, uz 01.01.2016. - 1806, uz 01.01.2017. - 1795, uz 01.01.2018. - 1763.

Tumes pagasta reljefu veido Ziemeļkurzemes un Austrumkurzemes augstieņu sadure, starp kurām atrodas Slocenes senleja. Apvidū atrodama grants, dolomīts, māls, saldūdens kaļķis, kūdra. Lielākie ezeri ir Seklis (34 ha), Jumpravas un Sivēnu ezers. Pagasta teritorijas ziemeļu nomali apņem meži. Visi ceļi, kas iet no Tukuma, Tumes pagastā ved augšup, paverot ainaviski pievilcīgus skatus. Pauguri, Slocenes upe un tās senleja, Jumpravas un Sekļa ezeri, nelielie strauti un ūdenskrātuves padara pagasta vidi par daudzveidīgu un interesantu.

Ciemi: lielciems – Tume (ar viensētām Druvas, Pilsarāji, Strautiņi); mazciemi: Ezerkauķi (Sveikuļi, Ezerkauķi, Ērgļi); Gaiļi (Ūdri, Līči, Gaiļi); Krīvi (Svītes, Krīvi); Sēlīši (Sēlīši, Irbēni, Kalnapuri); Sloklejas (Zielāri, Puriņi, Beides, Legzdiņi, Sloklejas,Putniņi, Lonfeldi, Hartmaņi, Ābeles); Vecmokas (Dārīši, Vecmokas, Lācēni, Eglāji, Sarmas, Alejas, Ziedoņi, Muižnieki, Vītoliņi, Riekstiņi); Vilkāja (Kalēji, Avotiņi, Odiņi, Lejnieki); Zaķi (Zaķi, Bisenieki, Dūmiņi, Zaķu ķieģeļceplis); skrajciems – Daibe (Lapiņas, Apsītes, Rozītes, Kannenieki, Skultes, Āboltiņi, Puraiņi, Zemturi, Rūķīši, Gabaliņi, Papardes, Daibes). Tumes pagasta Tumes ielas: Darbnīcu ceļš, Dārza iela, Ievu iela, Lauku iela, Liepu iela, Meža iela, Pasta iela, Saules iela, Skolas iela, Sporta iela, Strauta iela, Ziedoņa iela.

Padomju okupācijas varas iestādes 1941. gada jūnijā un 1949. gadā kopā izsūtīja 43 iedzīvotājus.

Tumes pagastā nav nevienas baznīcas. Iedzīvotāji apmeklē dievkalpojumus Tukuma dievnamos. Pagasta teritorijā atrodas 6 kapsētas: Zibens, Ķīļu, Čomu, Luiku, Viksu, Gailīšu kapi.

Tumes pagasta kontakti

Tumes pagasta pakalpojumu centrs
Pasta 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3140
Tālrunis 29107520
e-pasts: tume@tukums.lv
 

Tumes pagasta pakalpojuma centra darba laiks:

  • pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.00 un 12.30 - 17.00;
  • piektdienās 8.00 - 12.00 un 12.30 - 14.30. 

Tumes pagasta pakalpojumu centra kases darba laiki: 

  • pirmdienās 14.00 - 17.00
  • ceturtdienās 9.00 - 12.00
     

 

Tumes un Degoles pārvaldes vadītāja

Lidija Legzdiņa, tālrunis 26454277

e-pasts: lidija.legzdina@tukums.lv 

Pārvaldes vadītāja iedzīvotājus Tumes pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 16.00 - 18.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Maira Važa, tālrunis 27002079
 

Pieņemšanas laiki ("Doktorāts", Skolas iela 1B, Tume):

 - pirmdienās 14.00 - 18.00
 - ceturtdienās 8.00 - 12.00


Sociālā darba speciālisti Tumes un Degoles teritoriālajās vienībās (Kontaktinformācija šeit)


Ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārste Santa Zaļmeža, tālrunis  63193434

Skolas iela 1B, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139

Ārstes palīdze, feldšere  Iveta Runce
Medmāsa Svetlana Černauska
Zobārste Anita Stulberga

Tumes pagasta izglītība

Tumes pamatskola

Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV - 3139
Direktore Inga Dāvidsone
Tālrunis: 63193397 63193331
e-pasts: tumesskola@tukums.lv

Tumes pagasta kultūra

Tumes pagasta Kultūras nams
Adrese: Pasta iela 1a;Tumes pag.;Tukuma nov.;LV-3139
Vadītāja: Līga Liberga
Tālrunis : 26522124
e-pasts: liga.liberga@tukums.lv

Kolektīvi:
Tumes jauktais koris;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis”;
Sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta”;
Mūsdienu deju grupa “Mazie ķipari”;
Bērnu ansamblis 

Tumes pagasta bibliotēka

Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV -3139
Vadītāja Vineta Puriņa
Tālrunis 28384142
e-pasts: liga.belousa@tukums.lv 

Tumes pagasta Lazdu bibliotēka
Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV - 3139
Bibliotekāre Līga Belousa
Tālrunis 28384142
e-pasts:irena.pavlovica@inbox.lv

Biedrība „ASNI 3139"
"Vecmokas"-8, Tumes pag., Tukuma novads LV 3139
Biedrības vadītāja Aija Balandiņa
Tālrunis +371 29149365
e-pasts: aija.balandina@inbox.lv
Aktivizēt lauku iedzīvotāju piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē,
uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt integrāciju sabiedrībā

Sieviešu tiesību biedrība „Tumes mežroze"
Skolas iela 1B, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV -3139
Biedrības vadītāja  Dzintra Driķe
Tālrunis 63154622
e-pasts: tumesmezrozes@inbox.lv
Veicināt pagasta iedzīvotāju garīgo un fizisko attīstību un izglītošanu

Tumes pagasta sports

Sporta darba organizators Tālivaldis Krūmiņš

Tālrunis 264900094

e-pasts: talkrums@inbox.lv

Kapu svētki Tumes un Degoles pagastu kapsētās

2021. gada 8. augustā 

10:00 Ķīļu kapos

11:00 Zibens kapos

12:00 Gailīšu kapos

13:00 Čomu kapos

14:00 Luiku kapos

15:00 Viksu kapos

16:00 Praviņu kapos

Piemiņas brīdi vadīs Oskars Laugalis un Dace Pētersone.

Kapu svētki