Iestādes nosaukums Tukuma pilsētas Kultūras nams    
Adrese Lielā iela 1, Tukums, LV-3101
Iestādes vadītājs Līga Dzelzkalēja
Kontaktinformācija +371 26611443,
kulturasnams@tukums.lv
Dibināšanas gads 1945.
Tīmekļā vietne www.tukumakn.lv

Tukuma pilsētas Kultūras nams atrodas vēsturiskā ēkā, kuras būve pabeigta 1902. gadā. Nams īpaši celts Tukuma Viesīgās biedrības vajadzībām un savulaik bijis viens no greznākajiem un modernākajiem namiem pilsētā. Ēka visos laikos atradusies vēsturisko notikumu epicentrā un sevišķi 20. gadsimta sākumā piedzīvojusi daudz pārmaiņas.

Beidzoties 2. pasaules karam, namā sāk darboties Kultūras nams. Tajā darbojas izcili režisori, mūziķi un deju kolektīvu vadītāji.

1982. gadā nams tiek papildināts ar piebūvi, kurā atrodas jauna zāle un skatuve. Tā tiek atklāta ar Tautas deju ansambļa “Svīta” koncertu. 20. gadsimta beigās veidotā zāle ir arī tā, kuru pazīst šodienas apmeklētājs un tajā notiek lielākā daļa publikai pieejamo pasākumu.

Tukuma pilsētas Kultūras nams ir Viesīgās biedrības tradīciju mantotājs un šobrīd nama paspārnē darbojas 19 kolektīvi. Ēkā vienmēr ir rosība: bez administratīvās darbības dienā arī visos vakaros un brīvdienās norisinās daudzo kolektīvu mēģinājumi, koncerti, teātri, kino seansi untml.

Gada griezumā Tukuma pilsētas Kultūras nams apkalpo aptuveni 130 pasākumus: Kultūras nama rīkotie tradīciju pasākumi gan pilsētvidē, gan iekštelpās, telpu nomas pasākumi, sadarbības projekti un privāto producentu rīkoti kultūras notikumi, pilsētas svētki un brīvdabas pasākumu cikls "Tiekamies Tukumā".

Tukuma pilsētas Kultūras nams ne tikai rīko pasākumus savās telpās, bet arī bieži iziet pilsētvidē, regulāri veidojot notikumus: Brīvības laukumā un Tukuma Pilsētas parkā. Sadarbībā ar partneriem tiek rīkoti pasākumi Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Tukuma muzejā, Tukku magi teritorijā un Tukuma tirgū.