Spēkā no Pēdējie grozījumi Nosaukums
01.02.2016.  
01.07.2018.  
01.03.2024.  
01.07.2016.  
01.01.2022.  
01.06.2022. 25.05.2022.
29.06.2023.  
Sociālā joma
23.02.2023. 25.04.2024.
01.01.2023. 31.11.2023.
Kultūras iestādes
01.03.2023.  
01.06.2022.  
01.05.2022.  
01.04.2024.  
Pagastu pārvaldes
01.05.2022. 25.04.2024.
01.05.2022. 29.06.2023.
01.05.2022.  
01.05.2022. 28.03.2024.
01.11.2023.  
01.06.2023.  
30.03.2022. 23.02.2023.
01.06.2022. 29.02.2024.
01.06.2022. 28.03.2024.
01.01.2023. 25.01.2024.
01.12.2023.  
Izglītības joma
01.01.2021. 28.03.2024.
01.04.2024.  
01.06.2022. 25.05.2022.
01.06.2023.  
01.03.2022.  
01.08.2023.  
01.04.2024.  
01.04.2024.  
Vidusskolas
01.01.2024.  
30.11.2022. 28.12.2023.
01.06.2022. 28.03.2024.
01.06.2022. 28.03.2024.
Pamatskolas
30.03.2022. 28.03.2024.
01.05.2022. 25.05.2023.
01.06.2022. 28.09.2023.
01.05.2022. 28.03.2024.
01.06.2022. 31.08.2022.
01.06.2022.  
01.06.2022.  
01.08.2022.  
25.05.2022. 25.01.2024.
01.04.2024.  
01.04.2024.  
Sākumskolas
01.05.2022. 28.03.2024.
Pirmsskolas
01.06.2022.  
01.06.2022. 28.03.2024.
01.11.2023.  
01.10.2023.  
01.05.2024.  
01.05.2024.