Iestādes nosaukums Zemītes Tautas nams    
Adrese "Cerības", Zemītes pagasts, Tukuma novads, LV-3135
Iestādes vadītājs Ērodeja Kirillova
Kontaktinformācija +371 26527265,
erodeja@inbox.lv,
erodeja.kirillova@tukums.lv
Dibināšanas gads 1937.

Zemītes Tautas nams dibināts 1937. gada 26. septembrī. Zemītes pagasta Aizsargu organizācija, ar valsts, pagasta un iedzīvotāju atbalstu, veica vecās muižas klēts pārbūvi. Ēku un zemi ap to, Aizsargu organizācijai dāvināja Zemītes koppienotava. 1946. gadā, mainoties valsts politiskajai iekārtai, Aizsargu namu nodeva vietējām strādnieku organizācijām un iestāde turpināja darboties pārdēvēta par “Zemītes pagasta Tautas namu”.  2013.gadā tika pabeigta iestādes  renovācija, lai padarītu telpas un aprīkojumu maksimāli piemērotu mūsdienu tehniskajām un komforta prasībām. Tautas namā, visu tā  pastāvēšanas laiku, notikusi aktīva dziedāšana, dejošana un teātra spēlēšana.