Aktuālie projekti Tukuma novadā 2016.gadā

Nr. Projekta nosaukums Projekta Nr./Vienošanās Nr. Programma* Kopējā projekta summa EUR Ieviešanas laiks
16. 16-08-AL01-A019.2201-000003 ELFLA 20 289,55 07.2016.-07.2017.
15.

 

 

16-08-AL01-A019.2201-000001 ELFLA 12096,79 30.05.2017.
14. Nr. GP-FL-10 Valsts kulttūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 30127,72 24.03.16.-30.10.16.
13.   “Eiropa pilsoņiem” 20000,00 15.07.2016.-17.07.2017.
12. Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā Sagatavošanā Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 3 222 222,00 01.2015.-12.2019.
11. Maza mēroga ūdens attīrīšanas iekārtu efektivitātes paaugstināšana (Tumē) Partnerībā ar Turku universitāti (Somija), SYKLI Vides skolu (Somija), Gdaņskas ūdens biedrību (Polija), Kauņas Tehnoloģijas universitāte (Lietuva), Ardenis LTD (Latvija) Interreg Centrālās Baltijas jūras programma 2090000,00 (TND budžets 250 000,-) 2016.-2019.
10. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide 19.-19/2015/360 ar VARAM Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros pašvaldībām 2015.gadā 60928,57 13.2015.-07.2016.
9. Kuņģa - zarnu trakta audzēju novēršanas pētījums, agrīni atklājot atrofisku gastrītu un resnās un taisnās zarnas bojājumus (GISTAR) LU Medicīnas fakultāte un Starptautisko vēža pētniecības aģentūra Latvijas universitātes pētniecības projekts 238300,00 02.2016.-12.2016.
8.

 

Glosteršīras un Oksfordas universitātes (GB), Tesālijas universitāte (Grieķija), valsts un pašvaldības iestādes no Somijas, Spānijas, Itālijas, Latvijas, Grieķijas EK programmas ERASMUS+ aktivitātes Sports apakšaktivitāte Kopīga sadarbība 23188,00 01.2015.-12.2017
7. EURONET 50/50 max SL-MAX-5 -2014 Rīgas Menedžeru EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai   2014.- 2017.
6. Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijas un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde 4.3-24/NFI/INP-001 ar Rīgas plānošanas reģionu Norvēģu finanšu instruments   2015.-2016.
5. Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana T2 05-15/90 ar LPS Norvēģu finanšu instruments 4314,54 04.2016.
4. Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana T3 05-15/91 ar LPS Norvēģu finanšu instruments 4314,54 04.2016.
3. Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspēju uzlabošana T4 05-15/25 ar LPS Norvēģu finanšu instruments 4314,54 04.2016.
2. save@work-The Energy Saving Contest for Public Authorities Projekta īstenotājs SIA "Ekodoma", partneri: Tukuma, Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes pašvaldības EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai   03.2016-03.2017.
1. "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu - PRIMES" PRIMES (Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions) IEE/12/ 708/S12. 661214 ar SIA "Vides investīciju fonds" Eiropas Savienības 7.ietvara programma   11.2013.-10.2016.

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ELFLA - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds
KPFI - Klimatu pārmaiņu finanšu instruments
ESF - Eiropas Sociālais fonds
KF - Kohēzijas fonds
KKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)