Noteikumi

No 2021.gada 29.decembra spēkā stājas Tukuma novada Domes noteikumi:


Iniciatīvu projektu konkurss

Pieteikumi tiek izskatīti atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai:

Viena mēneša laikā pēc ikgadējo Domes saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanas ar Biedrību tiek noslēgts deleģējuma līgums.

Deleģējuma līgumā tiek norādīts:

  • Domes apstiprinātais finansējums konkrētajam Biedrības Pieteikumam.
  • kārtība, kādā Biedrībai tiek ieskaitīts piešķirtais finansējums;
  • piešķirtā finansējuma atskaites iesniegšanas kārtība:

Projekts "Darām paši"


Līgumi