Iesniegums domei

Noteikumi

No 2020.gada 1.jūnija spēkā stājas Tukuma novada Domes noteikumi:

No 2020.gada 26.augusta spēkā stājas Tukuma novada Domes noteikumi:

Pieteikuma veidlapas

Pieteikums par Biedrības iniciatīvu, kuru plānots īstenot nākamajā gadā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.septembrim (pasta zīmogs).

Pieteikums sastāv no:

Pieteikumi tiek izskatīti atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai:

Viena mēneša laikā pēc ikgadējo Domes saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanas ar Biedrību tiek noslēgts sadarbības līgums.

Sadarbības līgumā tiek norādīts:

  • Domes apstiprinātais finansējums konkrētajam Biedrības Pieteikumam.
  • kārtība, kādā Biedrībai tiek ieskaitīts piešķirtais finansējums;
  • piešķirtā finansējuma atskaites iesniegšanas kārtība:

Līgumi

Lēmumi

Projekti